ประธานรัฐสภา ให้การต้อนรับ นายริชาร์ด นิลสัน (Richard Nilsson) ประธานองค์กร Adventure of Humanity

  เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาเวลา 15.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมประธานรัฐสภา ชั้น 10 อาคารรัฐสภา 
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ให้การต้อนรับ 
นายริชาร์ด นิลสัน (Richard Nilsson) ประธานองค์กร Adventure of Humanity
 พร้อมด้วย ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (United Peace Keepers Federal Council : UNPKFC) และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อมอบรางวัลสุดยอดผู้นำ GLS 2023 Leadership Award และผู้นำที่เป็นแบบอย่าง (VVIP)
 ในการประชุมสุดยอดผู้นำระดับโลก GLS 2023 (Global Leadership Summit 2023) ซึ่งสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (UNPKFC) ร่วมกับคณะกรรมการแห่งชาติจาเมกาเพื่อ UNESCO และ Adventure of Humanity (ก่อตั้งโดย Michael Jackson son และ Nelson Mandela) 
 และสมาคมสหประชาชาติแห่งโคเชลลาแวลลีย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (United Nations Association UNA-USA/Coachella Valley, California, USA) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยมี นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร ร่วมให้การต้อนรับ

  GLOBAL LEADERSHIP AWARD 2023 (GLS2023)
The President of the National Assembly welcomed the President of Adventure of Humanity along with the​ Global​ President of the United Peacekeepers Federal Council (UNPKFC) 
and it's delegation on a courtesy visit to present the GLS 2023 Leadership Award and the Exemplary Leader (VVIP) award, for the GLS 2023 Global Leadership Summit.
Tuesday, November 28, 2023 at 3:30 p.m. at the Speaker's Meeting Room, 10th Floor, Parliament Building, H.E. Wan Muhamad Noor Matha, President of the National Assembly​ and Speaker of the House of Representatives Kingdom of Thailand, welcomed Mr. Richard Nilsson, President​ of Adventure of Humanity, along with With Dr. Aphinita Chaichana, Global​ President of the United Peace keepers Federal Council (UNPKFC), UN​ Instructor​ and her delegation.
The Global leardership summit, (GLS 2023), Hosted by the United Peace keeper's Federal Council (UNPKFC) Co-host​ with the Jamaica National Committee for UNESCO, Adventure of Humanity (founded by Michael Jackson son and Nelson Mandela) and​ United Nations Association UNA-USA/ Coachella Valley, California, USA,
was held on the 26th November 2023, and saw more than 165 countries represented at the event. Mr. Kamphi Di.​ Satthakorn, spokesman for the Speaker of the House of Representatives also joined in at the meeting with the President of the National Assembly.

ความคิดเห็น