มหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญเข้ารับการอบรม พร้อมส่งมะยงชิด และมะปรางหวานเข้าประกวด

🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋
โครงการอบรมเรื่อง "การผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้อง และเหมาะสม
สำหรับไม้ผลเขตภาคเหนือตอนล่าง : การผลิตมะปรางเชิงการค้า" ครั้งที่ 19
ซึ่งจะมีการจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 16.30 น.
📍ณ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
📍มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥
📌อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
☎️ ติดต่อสอบถาม โทร.055963014

ความคิดเห็น