UNPKFC เปิดตัวโครงการผู้นำอวกาศระดับโลก เน้นการเข้าถึงพื้นที่อวกาศสำหรับเยาวชนทุกคน

ผ่านพ้นไปด้วยดีกับ งานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ  เปิดตัวโครงการผู้นำอวกาศระดับโลกภายใต้คอนเซ็ปต์ เน้น การเข้าถึงพื้นที่อวกาศสำหรับทุกคน (Space Access for All ) ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 
โครงการ GLOBAL SPACE LEADERSHIP PROGRAM จัดตั้งขึ้น โดยความร่วมมือระหว่าง สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ (UNPKFC), ศูนย์อวกาศหิมาลายัน HSC (Himalayan Space Centre) และ Adventure of Humanity เพื่อร่วมกันผลักดันและยืนหยัดความมุ่งมั่นในการขยายความร่วมมือระดับโลก โดยการสร้างพันธกิจร่วมกันเพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจ ส่งเสริมความหวัง และปลูกฝังความรู้เพื่อคนรุ่นใหม่ โดยการศึกษาและจินตนาการเป็นรากฐานที่สำคัญในการกำหนดชะตากรรมร่วมกัน เพื่อเผชิญกับความท้าทายอันเร่งด่วน
 เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบอันหยั่งรากลึกถึงคุณค่าของมนุษย์ ดังนั้นจึงเป็นจุดตัดสินใจคร้ังสำคัญในการเปิดตัวโครงการ Global Space Leadership Program ภายใต้คอนเซ็ปต์การเข้าถึงพื้นที่อวกาศสำหรับทุกคน โดยเชื่อมโยงการส่งเสริมการเรียนรู้ไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าระดับโลกเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal) ข้อ 4 คือ Equal Quality Education การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และเป้าหมายข้อที่ 17 Partnership for the goals เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง ให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อที่จะยืนหยัดจุดประกายการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในระดับโลก โดยในพิธี มีหม่อมราชวงศ์ จิราคม กิติยากร เป็นประธานเปิดงาน
 
ดร.อภินิตา ไชยชนะ ประธานดำเนินงานโครงการในประเทศไทย และภูมิภาคเอเซีย โครงการ Global Space Leadership Program ได้กล่าวว่า สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ โดยความร่วมมือ ระหว่าง Mr. Afroz Mamun ประธานผู้ก่อตั้งศูนย์อวกาศหิมาลายัน และทูตค่ายอวกาศ (Space Camp Ambassador) องค์การนาซ่าสหรัฐอเมริกา และ Mr. Richard Nilsson ประธานองค์กร Adventure of Humanity ซึ่งเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดย Michael Jackson และ Nelson Mandela เป็นผู้ก่อตั้ง โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนโดยพันธมิตรที่มีศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักสูตร หรือโปรแกรมต่างๆ ซึ่ง HSC จะเป็นผู้ดูแล เพื่อให้เยาวชนทุกคนเข้าถึงหลักสูตรนี้อย่างเท่าเทียมกัน และในส่วนของ Soft Power ด้านการศึกษา ดนตรีและวงการแฟชั่นนั้น ผู้ที่มีอิทธิพลและมีชื่อเสียงระดับโลกร่วมกับ Adventure of Humanity และ UNPKFC ซึ่งเป็นองค์กรในเครือข่ายพันธมิตร สามารถเสริมความเข้มแข็งให้กับเยาวชนผู้ที่จะกำหนดอนาคตของโลกใบนี้ด้วยศักยภาพระดับสากลได้อย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ภายในงานมีพิธีการแต่งตั้งยุวทูตเพื่อสันติภาพซึ่งมีหน้าที่ในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพ เพื่อเข้ารับการเรียนรู้ด้านวิชาการและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้มีความพร้อมท้้งกายและจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่และเพื่อปลูกจิตสำนึกและบุคลิกภาพในการกล้าแสดงออกโดยการสร้างความสามัคคี และเผยแพร่วัฒนธรรมสันติภาพในระดับนานาชาติ

ต่อจากนั้นมีกิจกรรมเชิดชูเกียรติเยาวชนและบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่มีความโดดเด่น เสียสละ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องกับองค์กร UNPKFC ด้วยดีตลอดมา
ภายในงานมีบุคลสำคัญ โดยภาครัฐและเอกชน,สมาคมทหารผ่านศึก ไทย- เกาหลี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,ยุวทูตเพื่อสันติภาพ , มูลนิธิจราจร, ศูนย์ฝึกตำรวจนครบาล, สมาคมสตรีจิตอาสาในพระอุปถัมภ์ฯ, องค์กรศิลปะ-วัฒนธรรมไทยอาเซียน และภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง, และมีการแสดงจากโรงเรียนสตรีวิทยา, ละครเล็กจากคณะ ศักดิ์ สืบ ศิลป์ และ ด.ญ.ณฐวลัญช์ วงษ์นพวิชญ์จาก รายการ The Voice Kids Thailand นำร้องเพลง We are the world ร่วมกับ UNPKC Young Peace Ambassador ที่มาร่วมสร้างสีสันในการเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยในพิธี เป็นที่ประทับใจต่อผู้ร่วมงานพร้อมด้วยสื่อมวลชนที่ร่วมงานแถลงข่าวภายในงานโดยทั่วถึงกัน
UNPKFC launched “Global Space Leadership Program” with the emphasis on Space Access for all youth.
It went well with the official press conference regarding the Launch of the Global Space Leadership Program under the concept of space access for all at the Teachers Council Auditorium, Ministry of Education.
The GLOBAL SPACE LEADERSHIP PROGRAM was established through the cooperation between United Peace Keepers Federal Council (UNPKFC), HSC (Himalayan Space Center) and Adventure of Humanity to uphold our commitment to expand global cooperation by creating a shared mission to spark inspiration, motivate, and inculcate knowledge for the new generation. Education and imagination are important foundations in determining our common destiny to face pressing challenges such as climate change which has a profound impact on human values. Therefore, it is a key point for the decision to launch the Global Space Leadership Program under the concept Space Access for All by connecting academic supports to the development of world-class cutting-edge technology that is linked to SDG 4 (Sustainable Development Goal No. 4), which is “Equal Quality Education”, and goal no. 17 “Partnership for the goals” to strengthen the mechanisms for implementing and revitalizing global cooperation for sustainable development, and to insist in sparking positive change at the global level. At the ceremony, HRH.M.R. Jirakom Kitiyakara presided over the opening ceremony.

Dr. Aphinita Chaichana, President of “Global Space Leadership Program” Operation in Thailand and the Asian region delivered a speech that the project was the cooperation among United Peace Keepers Federal Council, Mr. Afroz Mamun--Chairman of the Himalayan Space Center and Space Camp Ambassador of NASA, United States, and Mr. Richard Nilsson--President of Adventure of Humanity, which is the World-Class organization founded by Michael Jackson and Nelson Mandela. In hands of these potential partners, courses and programs will be organized by HSC to provide equal access for all youth; and in the part of Soft Power in education, music and fashion, influencers and famous people around the world will collaborate with Adventure of Humanity and UNPKFC, which are partners from affiliated network, can strengthen youth and adolescents who will shape future of the world with stronger capability and better efficiency. 

During the event, there was a ceremony to appoint Young Peace Ambassadors with a duty to participate in peace promotion activities, to receive academic training regarding related sustainable development goals. They will physically and mentally be prepared to perform duties to cultivate awareness. Their personality will be shaped to be courage to create unity and to spread the culture of peace in the international arena.

After that, there were activities to honor youth and exemplary individuals who were outstanding, sacrificed, and continuously well cooperated in various activities according to sustainable development goals with UNPKFC organization. 

At the event, there were important people from public and private sectors, i.e. the Thai-Korean Veterans Association under Royal Patronage, Young Peace Ambassadors, Traffic Foundation, Metropolitan Police Training Center, Volunteer Women's Association under Royal Patronage, Thai ASEAN arts-culture organization, and parent partner networks. The event was also beautifully freshened by a performance from Satriwitthaya School, a small drama from the group Sak Sueb Sin, and “We are the World” song led by Miss Nathawalan Wongnoppawit from The Voice Kids Thailand along with UNPKC Young Peace Ambassadors. While spicing up the event, the performances also disseminated Thai cultural identity and left all the attendees and the attended medias with good impression. 

ความคิดเห็น