สสว.ยกระดับผู้ประกอบการ เสริมศักยภาพด้าน Digital Marketing เท่าทันเศรษฐกิจปรับตัว

สสว.เดินหน้าเสริมศักยภาพด้าน Digital Marketing ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หลังพบผู้ประกอบร้อยละ 8.3 เริ่มยกระดับ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินธุรกิจในด้านการพัฒนาทักษะแรงงานในการใช้เครื่องจักร/อุปกรณ์ รองลงมาคือด้าน Digital Marketing เพื่อกระตุ้นการตลาดด้านบริการและท่องเที่ยว ตั้งเป้ามุ่งสร้างดัชนีความเชื่อมั่น SMESI  ให้เพิ่มขึ้น หลังดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME (SMESI) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 อยู่ที่ระดับ 52.4 ปรับตัวลดลงจากระดับ 54.1 มีสาเหตุจากกำลังซื้อที่ชะลอตัวลงตามสภาวะเศรษฐกิจ