SUN แรงไม่หยุด ทุ่มงบ 125 ล้าน ซื้อที่ดิน 1,007 ไร่ รองรับการปลูกวัตถุดิบ

 

SUN ผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดหวานรายใหญ่ ภายใต้แบรนด์ "KC" ทุ่มงบ 125 ล้านบาท ซื้อที่ดิน 1,007 ไร่ ลุยพัฒนาโครงการขยายพื้นที่เพาะปลูก 

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เปิดเผยว่า แม้ทั่วโลกจะเผชิญกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ความต้องการด้านอาหารของตลาดโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ยอดคำสั่งซื้อและยอดการส่งออกของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีพื้นที่รองรับสำหรับเพาะปลูกวัตถุดิบข้าวโพดหวานและพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ ป้อนให้โรงงาน เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งจะช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้านเกษตรให้มีความมั่นคง และวัตถุดิบมีความสม่ำเสมอ ตามมติกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการซื้อที่ดินจาก นายยศเมธา จันทรวิโรจน์ 224 แปลง เนื้อที่ 1,007 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา เป็นจำนวน 125,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) พื้นที่ตั้งอยู่ ในตำบลทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ห่างจากโรงงานประมาณ 15 กิโลเมตร และอยู่ใกล้กับศูนย์การเรียนรู้ KC Farm ถือเป็นการลงทุนต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางวัตถุดิบ และขยายโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าว ยังมีความเหมาะสมในการพัฒนาเกษตรยุคใหม่ที่ทันสมัย รวมถึงการนำเทคโนโลยีการเกษตรมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูก และใช้เป็นฐานในการต่อยอดธุรกิจด้านอาหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ และสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

ความคิดเห็น