กรมการปกครอง ประกาศมอบรางวัล “สุขนี้ที่อำเภอ”

กรมการปกครอง ประกาศมอบรางวัล “สุขนี้ที่อำเภอ”  แก่ประชาชนที่ร่วมแชร์ประสบการณ์ พร้อมยกย่อง เชิดชูเกียรติ “อำเภอสร้างสุข”   

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศมอบรางวัล 3 เรื่องราวจากประชาชนที่ได้รับคัดเลือกในกิจกรรม “สุขนี้ที่อำเภอ” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองต่อการรับบริการในที่ว่าการอำเภอ ตลอดจนบุคลากรที่ให้บริการในแต่ละอำเภอ รวมถึงประกาศรางวัล “อำเภอสร้างสุข” สำหรับที่ว่าการอำเภอที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด 3 อันดับแรก เพื่อยกย่อง เชิดชู เป็นแบบอย่างอันดีต่อไป

ผ่านไปแล้วสำหรับโครงการอำเภอสร้างสุข ประจำปี 2563 อีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแชร์มุมมอง และประสบการณ์ต่อการให้บริการ กรมการปกครอง จึงได้มอบรางวัลให้แก่ประชาชนที่ผ่านการคัดเลือกในกิจกรรม “สุขนี้ที่อำเภอ” จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 15,000 บาท ได้แก่ คุณยินดี ห้วยหงษ์ทอง ที่ได้แชร์ประสบการณ์ ‘เหมือนได้เกิดใหม่’ เมื่อได้รับบัตรประชาชนใบแรกในวัย 58 ปี จากการช่วยเหลือของสำนักทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี, คุณพี​รด​นย์​ อา​มิน ที่กล่าวชื่นชมฝ่ายปกครอง ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้ช่วยไกล่เกลี่ยคู่แต่งงานที่ต้องการหย่าร้างได้คืนดีกัน และท่านสุดท้าย คุณวรวัฒน์ คำเปียก ที่แสดงความประทับใจจากบริการ ‘อำเภอเคลื่อนที่’ นำโดยนายอำเภอ ปลัดอำเภอ ฝ่ายปกครอง รวมทั้งส่วนราชการภายในอำเภอที่เดินทางมาให้บริการในพื้นที่ห่างไกล อย่างอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

เมื่อสะท้อนจากเรื่องจริงของประชาชนแล้ว บุคลากรกรมการปกครองเองมีส่วนทำให้ประชาชน ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น อำเภอต้นแบบที่ประชาชนกล่าวถึงมากที่สุด 3 อันดับ จึงได้รับรางวัล “อำเภอสร้างสุข” รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติคุณ ได้แก่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

โดยในปีงบประมาณ 2564 นี้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยยังคงดำเนินโครงการอื่นๆ อีกมากมายเพื่อให้สอดคล้องกับ 10 นโยบายสำคัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 หรือ 10 Flagships to DOPA New Normal 2021 ซึ่งเป็นนโยบายต่อเนื่องมาจากปี 2563 โดย 10 นโยบายสำคัญมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ, เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs : Sustainable Development Goals), นโยบายของรัฐบาล, นโยบายของกระทรวงมหาดไทย, และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจะทำให้กรมการปกครองสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#สุขนี้ที่อำเภอ #ทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้น #อำเภอสร้างสุข 

ติดตามรายละเอียด: https://www.facebook.com/dopafanpage

ความคิดเห็น