กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีทางศาสนา “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

 


เทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รวมถึงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี


วันพุธที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีทางศาสนา ภายใต้การจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” โดยจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เวลา 07.00 น. ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร และพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัติยาธิราช เวลา 09.00 น. ณ ลานสังคีต พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมจัดงาน 
“ใต้ร่มพระบารมี 239 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี รวมถึงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี และร่วมฉลองเนื่องในวาระครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ 239 ปี ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 โดยมอบให้กรมการศาสนาจัดพิธีทางศาสนา ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 ถือเป็นวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิธีฝังเสาหลักเมืองกรุงเทพฯและทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นเมืองหลวงของประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครบ 239 ปี และพระมหากษัตริย์ที่สืบพระราชสันตติวงศ์ทุกพระองค์ ทรงมีคุณูปการต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ เป็นศูนย์รวมจิตใจ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ


ในการนี้ ทางกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)ได้ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน จัด "นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 10 รัชกาล" ภายในงานประกอบด้วย
  ส่วนที่1 นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี จัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ  ส่วนที่2 การฉายภาพสามมิติระบบ Panorama Mapping เพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ได้ทรงพระราชทาน ความเจริญรุ่งเรือง ความสุขสงบร่มเย็นแก่ปวงประชาชาวไทย ในชื่อชุด "อเนกอนันต์ เลิศหล้าอาณาจักรไทย"
  ส่วนที่3 นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ ชมภาพที่หาดูได้ยาก จากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ที่ถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรมและความสุขของคนไทย.

ความคิดเห็น