นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย​ รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา ของสมาชิกสมาคมฯ

 


 21 เมษายน 64 นายอลงกรณ์  พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    และกลุ่มเพื่อนอลงกรณ์ นายเมฆินทร์  เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการBLUES  HOUSE ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชนพรรคประชาธิปัตย์ และ นายบิงลิน  วู ประธานบริษัท วีล  มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

มอบเงินจำนวน 100,000  บาท ให้กับนายสุรชัย  วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา ของสมาชิกสมาคมฯ 

ในโอกาสนี้นายอลงกรณ์ได้แสดงความขื่นชมต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมที่ดูแลสวัสดิการให้กับสมาชิกของสมาคมฯและครอบมาอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา  ซึ่งเป็นการช่วยให้เด็กได้มีโอกาสหาวิชาความรู้และจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 


พร้อมกันนี้นายอลงกรณ์ได้ฝากความปราถนาดีผ่านนายกสมาคมฯถึงสมาชิกว่า ในช่วงที่เกิด

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในวงกว้างและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากนี้  ขอให้ช่างภาพและสื่อมวลชนทุกท่านดูแลป้องกันตนเองให้รัดกุม  เพราะช่างภาพและสื่อมวลชนมีอาชีพที่จำเป็นจะต้องพบผู้คนเป็นจำนวนมาก


ความคิดเห็น