ที่ปรึกษาสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทน รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา

  

       คุณมนูญ พุฒทอง กรรมการบริหารยกยอ ที่ปรึกษาสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย(ขวา)  เป็นตัวแทน รับมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา บุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมฯ จาก คุณวันชิด  ศิรสีห์ รองผู้จัดการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เงินจำนวนนี้จะนำไปเป็นทุนการศึกษาเพื่อมอบให้บุตร-ธิดาของสมาชิกฯ โดยพิธีมอบทุนการศึกษาของสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ที่โรงแรมเอเชีย ราชเทวี เวลา 08.00 น.

      หลังจาก จบพิธีมอบทุนการศึกษาแล้วจะมีการประชุมคณะผู้บริหารสมาคมช่างภาพข่าวฯโดย นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมฯ  และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกัน จับรางวัลให้แก่เด็กๆและสมาชิกฯ


ความคิดเห็น