พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องค์คมนตรี เชิญสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระเทพวชิรญาณโสภณ วิ. (เยื้อน ขันติพโล)

  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องค์คมนตรี เชิญสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระเทพวชิรญาณโสภณ วิ. (เยื้อน ขันติพโล) เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ธรรมยุติ เจ้าอาวาสวัดเขาศาลา อตุลฐานะจาโร อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 11 มิถุนายน 2564

เวลา 14.00 น.

พระครูใบฎิกา​  วันชัย​ ญาณวโร

ความคิดเห็น