สศอ.ครบรอบ 30 ปี

 สศอ.ครบรอบ 30 ปี : วันนี้ (6 ก.ย. 64) นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)


 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมสักการะองค์พระนารายณ์และพระภูมิสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สศอ. ครบรอบ 30 ปี 

ความคิดเห็น