พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จัดเต็มกิจกรรมออนไลน์ สุข สนุก เรียนรู้ชัด ปฏิบัติได้จริง ครบจบง่ายแค่ปลายนิ้ว

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรม เผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ แบบครบวงจร อัดแน่นด้วยกิจกรรมทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เรียนรู้ได้ทั้งครอบครัว พร้อมตลาดนัดองค์ความรู้ เศรษฐกิจพอเพียงออนไลน์ ช้อปสินค้าเกษตรปลอดภัยกันได้ง่ายๆ แค่ปลายนิ้วในราคาโปรโมชั่นพร้อมจัดส่งถึงบ้าน 


พลอากาศเอกเสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า “สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) มีภารกิจในการเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร และเป็นศูนย์กลางแห่งการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคม โดยในแต่ละปีจะมีนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เพื่อเรียนรู้พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตรปีละหลายแสนคน แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จึงมีการปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมจากหลักสูตรการเรียนรู้ ๑๓ หลักสูตร ที่รองรับผู้เข้าเรียนรู้ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ฯ ปรับเปลี่ยนเป็นหลักสูตรออนไลน์ ๑๐๐% เต็มรูปแบบ แต่ยังคงความเป็น Learning & Doing อันเป็นจุดเด่นของพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตร รวมถึงเรียนรู้จากการลงมือฝึกปฏิบัติไปพร้อมกัน”  กิจกรรมออนไลน์ฯ ในรูปแบบหมู่คณะ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ออนไลน์ โดยจัดเต็มรูปแบบทั้งการเข้าชมนิทรรศการออนไลน์ รับชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น ๒ มิติ พร้อมด้วยกิจกรรมลงมือปฏิบัติ ทุกกิจกรรมแฝงแง่คิดของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปปรับใช้ในชีวิตจริง
อีกหนึ่งกิจกรรมคือ ท่องเที่ยวสุขสันต์ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ออนไลน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกเสาร์ อาทิตย์ สัปดาห์ที่ ๒ ๓ ๔ ของทุกเดือน กิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว สามารถร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันได้ทุกวัย โดยผ่านการรับชมพิพิธภัณฑ์ออนไลน์ และภาพยนตร์แอนิเมชั่น ๒ มิติ จุดเด่นคือกิจกรรมลงมือปฏิบัติที่นำเรื่องราวที่อยู่รอบตัวเด็กๆ ไม่ว่าจะเป็น ของกิน ของเล่น ของใช้ ให้มาฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ พร้อมสอดแทรกเนื้อหาด้านเกษตรผ่านรูปแบบที่สนุกสนาน อาทิ การทำพิซซ่าขนมปังโฮลวีทซีฟู๊ด วุ้นผลไม้แฟนซี ของเล่นจากธรรมชาติ DIY กระถางต้นไม้จากขวด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เรียนรู้ผ่าน Application Zoom 


  ด้านงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่แห่งมิตรภาพ และการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจุดประกายความคิดสู่การน้อมนำไปใช้ในชีวิตจริง ปรับโฉมใหม่เป็นรูปแบบออนไลน์เช่นกัน เอาใจนักช้อป และผู้ที่สนใจเรียนรู้ด้านการเกษตรในรูปแบบวิถี New normal ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง สำหรับเดือนกันยายนนี้เตรียมพบกับงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงออนไลน์ “เกษตรไทย ทุกวัยทำได้สุขภาพดี” วันที่ ๔ – ๕ กันยายน ๒๕๖๔ พบกับกิจกรรมที่ครบถ้วนทั้งสาระความรู้ ความสนุก และสินค้าคุณภาพจากพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯพร้อมร้านค้าเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จากทั่วประเทศ ที่หมุนเวียนยกขบวนสินค้ามาจำหน่ายในราคาโปรโมชั่น จัดเต็มกับการอบรมความรู้ด้านการเกษตรวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของที่ระลึกตลอดช่วงรายการ ผ่านทางไลฟ์สด Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป


ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ยังคงปิดให้บริการเข้าชมเป็นการชั่วคราว ยกเว้นในส่วนของร้านอาหารกินอยู่ดี ร้าน MADO Cafe ที่เปิดให้บริการและสั่งกลับบ้าน รวมถึงมีบริการส่ง Delivery จาก Line man ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์: www.wisdomking.or.th Facebook : พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ Line : @wisdomkingfan Youtube : กษัตริย์เกษตร หรือโทร ๐๒-๕๒๙-๒๒๑๒  ๐๘๗-๓๕๙-๗๑๗๑ และ ๐๙๔-๖๔๙ -๒๓๓๓  


                * * * * * * * * * *


ความคิดเห็น