นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร

 

ส.ช่างภาพฯจัดเลี้ยงอำลา “สมาชิกวัยเกษียณ”

ขอบคุณที่เป็น “สื่อมวลชนที่ดี” ของสังคมไทย


“นายกฯสุรชัย วิเศษโสภา” นำคณะสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ ร่วมจัดเลี้ยง “อำลาอาลัย” ให้แก่สมาชิกวัยเกษียณฯ ย้ำ! ขอบคุณกับการทำหน้าที่ “สื่อมวลชนที่ดี” และช่วยเหลืองานของสมาคมฯมาโดยตลอด 

นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาสมาคมฯ สมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดเลี้ยงอำลาอาลัยให้แก่บรรดานักเขียน, ผู้สื่อข่าว และช่างภาพสื่อมวลชน ที่เกษียณอายุทำงานในปี 2564 รวมถึงสื่อมวลชนที่เข้าร่วมโครงการเออรี่รีไทร์กับสื่อต้นสังกัด ณ ที่ทำการสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอรัปชั่น (ประเทศไทย) ชั้น 2 อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 


นายสุรชัย กล่าวว่า การจัดเลี้ยงอำลาอาลัยฯให้กับสื่อมวลชนที่เกษียณอายุการทำงาน ถือเป็นประเพณีปฏิบัติที่สมาคมฯ พยายามจัดขึ้นทุกปี ทั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่เกษียณอายุฯ พร้อมทั้งขอบคุณที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “สื่อมวลชนที่ดี” ให้กับสังคมไทย รวมถึงช่วยเหลืองานของสมาคมฯด้วยดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้นำรายได้บางส่วนจากการจัดทำหนังสือประจำปีฯ มาใช้เป็นทุนสวัสดิการดูแลสมาชิกฯ อาทิ สมทบทุนเป็นค่ารักษาพยาบาล, ช่วยเหลืองานฌาปนกิจ หรือดูแลสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือน เป็นต้น รวมถึงมอบเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรและธิดาของสมาชิกฯ 

นอกจากนี้ สมาคมฯยังมีแนวทางจัดทำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพใหม่ๆ ให้กับสมาชิกและผู้สนใจได้เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงสร้างช่องทางการขายสินค้าผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประกอบอาชีพเสริม นอกเหนือจากความเป็นสื่อมวลชน โดยจะประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่มีผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ทั้งนี้ เชื่อว่าหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลงแล้ว สมาคมฯจะสามารถดำเนินโครงการในลักษณะนี้ได้ สำหรับ หนังสือประจำปี 2564 นั้น คณะผู้จัดทำฯได้ดำเนินการจัดพิมพ์จนแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบไปยังหน่วยงานต่างๆ ผ่าน กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาสมาคมฯ และสมาชิกฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. ความคิดเห็น