ผ้าป่าสามัคคี วัดเขาแตงโม64

 


  นายองอาจ ขอเหล็กกลาง ประธานกองผ้าป่าสามัคคี ตรงกับวันที่21ตุลาคม2564ขึ้น15ค่ำเดือน11ตรงกับวันออกพรรษาได้มีการจัดตั้งกองผ้าป่าสามัคคีไปทอด ณ วัดเขาแตงโม ต.บึงปรือ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา มีพระครูปลัดปรีชา ฐานุตตโร เจ้าอาวาสคอยและชาวบ้านให้การต้อนรับชาวคณะผ้าป่า ก่อนที่จะเริ่มพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีนั้นได้มีการบวงสรวงถวายสักการะบูชาพระพุทธมงคงมุจลินท์(พญานาคมุจลินท์)

นายองอาจ ขอเหล็กกลางประธานจุดธูปเทียนถวายพระพุทธมงคลมุจรินท์และพญานาคมุจลินท์โดยมีพราหมณ์เป็นผู้ดำเนินการ กล่าวนำ พระภิกษุสงฆ์ให้พรแก่กองคณะผ้าป่าสามัคคี นายองอาจ ขอเหล็กกลางประธานพิธีได้จัดนางรำเพื่อรำถวายแก่องค์พญานาคมุจลินท์เป็นอันเสร็จพิธี


   ด้วยเวลาอันเป็นมงคลฤกษ์ในการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้

   นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ เป็นประธานพิธีจุดธูปเทียนถวายบูชาพระรัตนตรัย  โดยมี คุณมนูญ อิช่วย คุณสุวิจักขณ์ หลั่งศิริ คุณรัฐกิจพงศ์ เจริญ คุณสมชาย เกษสุวรรณ คุณภานนท์ที่ได้เดินทางจากกรุงเทพฯมีชาวบ้าน ต.บึงปรือให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พระสงฆ์เจริญพระคาถาชัยมงคลให้พรชาวคณะผ้าป่า ประธานนำถวายกองผ้าป่า จุดประสงฆ์ที่ได้จัดกองผ้าป่านี้ขึ้นเพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายภายในวัด เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ ค่าจัดงานศพไร้ญาติและอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ให้เสร็จสิ้นสมดังเจตนา


   พระครูปลัดปรีชา ฐานุตตโรยังได้กล่าวให้พรเหล่าคณะผ้าป่าและยังบอกบุญกับผู้มีจิตศรัทธา ที่อยู่ใกล้เคียงหรือผู้ที่ผ่านไปผ่านมามาร่วมทำบุญบริจาคเล็กๆน้อยๆกันได้ตลอดเวลาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านอีกด้วย   ทางด้านนายณัฐนันท์ กัลยาศิริ ผู้เสนอตัวเข้าลงสมัครส.ส.และนายมนูญ อินช่วยว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.เขตคลองสามวาได้กล่าวกับสือมวลชนว่าตนเองรู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมบุญ ครั้งนี้เห็นถึงการเกิดโรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19(COVID-19)ที่แพร่ระบาดกันมายาวนานซึ่งทางวัดเองก็ลำบากไม่ค่อยมีญาติโยมออกมาทำบุญกันเท่าไ0รนักการทอดผ้าป่าในวันนี้ก็อาจจะแบ่งเบาภาระของวัดไปได้บ้างถ้ามีโอกาสก็จะกลับมาร่วมบุญต่อๆไป ฝากขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่ร่วมบุญที่ไม่ได้มาด้วยตัวเองก็ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยคับ

ความคิดเห็น