คลาสออนไลน์เปิดตัวทีมผู้บริหารเลือดใหม่ พร้อมจับมือพันธมิตรสร้างสรรค์แพลตฟอร์มการศึกษา

 


บริษัทคลาสออนไลน์ฟอร์มทีมใหม่ เปิดตัวผู้บริหารรุ่นใหม่ พร้อมผนึกความรู้แบบแน่น และพุ่งเป้าดันความรู้สู่การเป็นแพลตฟอร์มด้านศึกษาสู่งสังคมอย่างสร้างสรรค์พรอมจับมือพันธมิตรทั้งรัฐและเอกชน มุ่งมั่นบริการการศึกษาแก่นักเรียนทั่วไปฟรี!!

ดร.ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์ ทีมบริหาร บริษัท คลาสออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า บริษัทเป็นแพลตฟอร์มกวดวิชาออนไลน์ที่มีเป้าหมายการเป็นแพลตฟอร์มทางการศึกษาเพื่อสังคมบนเว็บไซต์ www.classonline.co.th ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง และนักเรียน ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่าง ๆ พร้อมกันนี้ยังได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรทางการศึกษา ทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน นักเรียนทุกคนสามารถสมัครคอร์สเรียนจากสถาบันกวดวิชาและติวเตอร์ชื่อดังที่มีความสามารถ โดยนักเรียนสามารถเข้าเรียนในวิชาต่าง ๆ ที่สมัครไว้ได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมทั้งขอรับคำปรึกษาหรือการแนะแนวจากทีมงานของคลาสออนไลน์ได้ พร้อมกันนี้ คลาสออนไลน์ยังมุ่งมั่นจะให้บริการด้านการศึกษาแก่นักเรียนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า และคืนกำไรให้แก่สาธารณประโยชน์ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมด้วย 

ตลอดปีที่ผ่านมา คลาสออนไลน์ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตโควิด – 19 ร่วมกับสังคมไทยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการมอบสิ่งของเพื่อการบริโภค – อุปโภคให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และจัดกิจกรรมการติวฟรีผ่านแฟนเพจ Classonline Thailand เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร ติวเตอร์ และทีมงานของคลาสออนไลน์ ร่วมกับจิตอาสาภาคประชาชนและบุคลากรทางสาธารณสุข 


พร้อมทั้งมอบส่วนลดพิเศษให้กับนักเรียนที่เข้ารับวัคซีนตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของสังคมไทยต่อไป ทั้งนี้ คลาสออนไลน์ยังได้เตรียมประสานความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการให้บริการด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของสังคมเป็นสำคัญภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 อีกด้วย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคลาสออนไลน์ที่มุ่งมั่นจะเป็นแพลตฟอร์มทางการศึกษาเพื่อสังคมโดยแท้จริง

ดร.ณัฐพงศ์ กล่าวต่อว่า เพื่อให้การดำเนินงานของคลาสออนไลน์บรรลุวัตถุประสงค์ คลาสออนไลน์ได้เปิดตัวผู้บริหารชุดใหม่ของบริษัท ที่พร้อมจะเป็นกำลังสำคัญสำหรับการพัฒนาการศึกษาไทย ได้แก่ นายธนากร แผลงเดช (ครูป้อม) นางสาวอัชฌาดา ศรีชลไพศาล (พี่ดา) ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความเข้าใจด้านการศึกษา ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาสังคม โดยมีหลักการในการดำเนินงานที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ถือหลักความสุจริตและประโยชน์ของสังคมเป็นที่ตั้ง และผู้บริหารพร้อมที่จะพัฒนาคลาสออนไลน์ให้เป็นแพลตฟอร์มทางการศึกษาที่สมบูรณ์แบบเพื่อสังคมไทย และร่วมมือกับพันธมิตรของบริษัทเพื่อความยั่งยืนทางการศึกษาในอนาคต

คลาสออนไลน์ให้บริการคอร์สเรียนของสถาบันกวดวิชา KPN, KPN Chinese Academy, วิทย์ – ศิลป์ Pinnacle, เคมีครูเต้ย – KT Center, คณิตศาสตร์ ครูติ สถาบัน Perfect Kids Smart, วิทยาศาสตร์ ครูป้อม สถาบัน Asci, พี่ทาม์ย - สถาบัน Topic Academy, สถาบันกวดวิชา Aims, พี่หมอตัง ภาษาอังกฤษ, ชีววิทยา พี่หมออร Smart Bio, ชีวะ พี่หมอวิว, คณิตศาสตร์อาจารย์เจี๋ย, ฟิสิกส์ พี่บูม Unlocked Physics, ภาษาไทย อาจารย์กอล์ฟ, สังคมศึกษา ครูเบียร์, Bio พี่ธาม, ภาษาอังกฤษพี่วิวบี, ฟิสิกส์ พี่ฟาร์ม PhysicsFarm, ภาษาจีนเหล่าซือเซี่ยหญิง และไทย - สังคมพี่ต้นคูน ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.classonline.co.th และแฟนเพจ Classonline Thailand

ความคิดเห็น