สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) เชิญชวนเข้าร่วมอบรมสื่อมวลชนในหัวข้อ "สุ จิ ปุ ลิ ฐานันดร 4 (5G)"

 
วันที่ 27 พย 64 เวลา 17.00 น. โดยประมาณ ณ เรือดินเนอร์ เมอริเดียน ครูซ ได้มีการแถลงข่าวความพร้อมการจัดอบรมสื่อมวลชนในหัวข้อ "สุ จิ ปุ ลิ ฐานันดร 4 (5G)" ของสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) โดยนางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) เป็นประธานในการจัดอบรมสัมมนา มีนายวีระวัฒน์ วัฒนกุล เป็นผู้อำนวยการโครงการ ภายในงานได้รับเกียรติจากนายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน ( ประเทศไทย), ดร.เอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย), พลเอกพนา ถนอมสิงห์ ที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) ,รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วม

นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า การจัดอบรมสื่อมวลชนในหัวข้อ "สุ จิ ปุ ลิ ฐานันดร 4 (5G)" จัดขึ้นเพื่อต้องการยกระดับอาชีพสื่อมวลชนให้ก้าวทันโลกดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอข่าว การเป็นสื่อที่ดีมีจริยธรรม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพสื่อมวลชน เข้าใจหลักการเขียนข่าวได้อย่างถูกต้อง นำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ บนสื่อออนไลน์อย่างเหมาะสม มีเหตุผล ไม่ผิดหลักกฎหมายและจริยธรรมการสื่อสาร ไม่เพียงแต่จะช่วยป้องกันและรักษาภาพลักษณ์ ชื่อเสียงองค์กรเท่านั้น แต่ยังลดความเสี่ยงการเกิดประเด็นปัญหาที่อาจนำมาซึ่งวิกฤต การจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้มีสื่อมวลชนอาชีพให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมทั่วประเทศ

การจัดอบรมสัมมนาสื่อมวลชนในครั้งนี้จะจัดทั้งหมด 5 ครั้ง 5 ภูมิภาค ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2564 เวลา 9:00 - 17:00 น ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กรุงเทพฯ

- ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2565 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี (สถานที่อบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)


- ครั้งที่ 3 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2565 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ เทศบาลตำบลทับมา จ.ระยอง

- ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา

- ครั้งที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ กองบิน 46 จ.พิษณุโลก


ในการนี้ขอขอบคุณนายธรรมรัตน์ หน่องพงษ์ และ นายณพ ตีระแพทย์ 2 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมอริเดียน ครูซ จำกัด ที่อำนวยความสะดวกในการจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้บนเรือ ดินเนอร์ "เมอริเดียน ครูซ"

สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจเข้าอบรมสัมมนาสื่อมวลชนในหัวข้อ "สุ จิ ปุ ลิ ฐานันดร 4 (5G)" สามารถเข้าอบรมฟรี โดยส่งรายชื่อมาที่ สมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) โทร.082-789-9808

ความคิดเห็น