นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคม

 26 พฤศจิกายน ร้านอาหารบ้านบางอ้อ นายสุรชัย  วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมเพื่อหารือเตรียมการบริหารจัดการกิจกรรมของสมาคมฯและสรุปผลการดำเนินงานในส่วนของการผลิตวารสารประจำปีของสมาคมฯและการเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  โดยกำหนดว่าจะจัดพร้อมกับการแจกทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดาของสมาชิก


พร้อมกันนี้ได้กำหนดที่จะจัดประชุมประจำเดือนครั้งต่อไปในวันที่ 9 ธันวาคม ที่บ้านของ คุณ ผ่องพรรณ  คงพูนเพิ่ม กรรมการบริหารสมาคมฯ และเตรียมจัดงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ 2565  


ที่ ห้องอาหารยกยอ ท่าดินแดง ในวันที่ 19 ธันวาคม เวลา 11.49 น โดยมี คุณ สุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพข่าวฯ คุณ กำพล พิริยะเลิศ ประธานมูลลนิธิช่างภาพฯ และ คุณ ชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมช่างภาพการเมือง พร้อมด้วย คุณ มนูญ พุฒทอง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้มวลสมาชิกฯได้มาพบปะสังสรรค์ร่วมทานอาหาร จับรางวัลมากมาย ในวันงานเลี้ยง แล้วพบกันนะครับ เพื่อนพ้องน้อง พี่(ห้อง อาหาร ยกยอ ท่าดินแดง)

ความคิดเห็น