“ พรรคประชาไทย” จัดประชุมใหญ่ 23 ธ.ค. นี้ ดึง “ทายาท” ประธานสภาฯ คนแรก ร่วมทัพ

    พรรคประชาไทย ยืนยันพร้อมจัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่1/2564  และ ประกาศพร้อม สู้ศึก เลือกตั้งสมัยหน้า ทั้ง 400 เขต ทั่วประเทศ ได้ ทายาท รุ่นที่3 อดีต ประธานสภาผู้แทนราษฎร์ คนแรกร่วมทัพ มาดูแลรับผิดชอบ กรุงเทพมหานคร ว่าที่ ผู้สมัคร สมาชิกสภากรุงเทพ (สก) อีกทั้ง ว่าที่ผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ทั่วทุกเขต ในกรุงเทพฯ

    ดร.บุญยงค์ จันทร์แสง หัวหน้าพรรคประชาไทย เปิดเผยต่อ ผู้สื่อข่าว ว่า ทาง พรรคประชาไทย พร้อมดำเนินการ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่1/2564  ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 นี้ เวลา 8.00 น ถึง 13.00 น ที่โรงแรมประตูน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นไปตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ตามมาตรา 38 และ 39 โดยมี สมาชิกมากกว่า 250 คนเข้าร่วมประชุมตามที่ คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนด ในการประชุมครั้งนี้ จะมีการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารพรรค เพิ่มเติม เพื่อการทำงานให้กับ ประเทศชาติ,ประชาชน มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

    ผู้สื่อข่าว ได้ถาม ดร.บุญยงค์ จันทร์แสง พอจะเปิดเผย ถึงกรณี ทายาท รุ่นที่3  อดีต ประธานสภาฯ คนแรกของประเทศไทย ตอนเปลี่ยนแปลงการปกครอง  ที่ประเทศไทย มี รัฐธรรมนูญ ฉบับถาวร ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2475 จะมาร่วมกับทาง พรรคประชาไทย จริงหรือไม่ ทาง ดร.บุญยงค์ จันทร์แสง ได้ตอบ ผู้สื่อข่าว ยอมรับว่าเป็นความจริง คือ


นายไกรเดช บุนนาค โดยท่านเป็น หลานปู่ เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) ซึ่งได้วางตำแหน่งไว้ รองหัวหน้าพรรค แต่ ตามระเบียบข้อบังคับพรรค ต้องเสนอชื่อเพื่อให้ สมาชิกรับรอง ในวันประชุมใหญ่ฯ ที่ 23 ธันวาคม 2564 นี้

    ในตอนท้าย ดร.บุญยงค์จันทร์แสง หัวหน้าพรรคประชาไทย ได้ตอบคำถาม ผู้สื่อข่าว เกี่ยวกับการที่นำ นายไกรเดช บุนนาค มาร่วมทัพ ว่า เป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวง การเมือง มาพอสมควร แต่ที่ผ่านมานั้น ท่านอยู่เบื้องหลังทางการเมือง มาตลอด อีกทั้งเป็นผู้มี ความรู้,ความสามารถ โดยเฉพาะในเรื่องการเขียน ญัตติ ต่างๆ ให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ (ส.ส.) เข้าไป อภิปรายในสภาฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อ ประเทศชาติ และ ประชาชน ซึ่งผมเชื่อว่า คุณไกรเดช บุนนาค สามารถทำงานให้กับ บ้านเมือง ได้แม้วันนี้จะอยู่นอก สภาฯ ก็ตาม

                                                             


ความคิดเห็น