ศน. ปรับการจัดสวดมนต์ข้ามปีเป็นแบบออนไลน์ เชิญชวนประชาชนสวดมนต์ข้ามปีผ่านช่อง 7 HD และ Facebook กรมการศาสนา พร้อมรับชมพิธีตักบาตรรับแสงแรกแห่งรุ่งอรุณ 2565 ทางออนไลน์

 


     วันที่ 26 ธันวาคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า จากที่ได้มีการประชุมหารือร่วมกับภาคคณะสงฆ์ วัด องค์กรเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดำเนินการจัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช 2564 ต้อนรับศักราชใหม่ 2565” เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์โอมิครอน
ในขณะนี้ได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก อาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อดังกล่าวได้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จึงเห็นควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด โดยประชาชนจะยังสามารถเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีได้ผ่านทางสื่อและช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น ในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ร่วมสวดมนต์ข้ามปีไปพร้อมกับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามผ่านทาง Facebook วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและ Facebook กรมการศาสนา ตั้งแต่เวลา 22.30 น เป็นต้นไป หรือร่วมสวดมนต์ข้ามปีไปพร้อมกับวัดอรุณราชวราราม ผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD
ในเวลา 23.30 - 00.15 น. หรือรับชมออนไลน์ผ่านทาง Facebook กรมการศาสนา และยังสามารถร่วม
รับชมพิธีตักบาตรรับอรุณวันใหม่ ต้อนรับศักราช 2565 ผ่านทาง Facebook Live กรมการศาสนาได้อีกด้วย
ส่วนภูมิภาค ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย, วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี,
วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และวัดที่จัดสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศ นอกจากนี้องค์การศาสนาต่างๆ ได้มีการปรับรูปแบบกิจกรรมตามบริบทของพื้นที่ ประกอบพิธีในรูปแบบออนไลน์ ตลอดจนเปิดศาสนสถานให้ประชาชนสักการะ เพื่อเสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ โดยดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

    นายเกรียงศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า กรมการศาสนาขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี
ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD, สื่อออนไลน์ของวัด หรือหน่วยงานต่างๆ ที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา สืบสานวัฒนธรรม พร้อมกับสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม ต้อนรับศักราชใหม่ 2565.


……………………………………

ความคิดเห็น