จิตศรัทธา บารมี ร่วมสร้างเจดีย์กลางน้ำ ณ วัดห้วยด้วน จังหวัดนครสวรรค์

 





  คุณสิรินภัสธา สิรินภัสโภคิน กรรมการผู้จัดการ บริษัทจังวัฒนากรุ๊ป จำกัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัทวี.พี .เซเว่นท์ เอ เฮลท์แคร์โปรดักชั่นจำกัด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท S.P.C factory lab โบราโทรี่ รัชโดชัวร์ จำกัด เจ้าของธุรกิจสถานเสริมความงามดอกแก้วสปา

 


 ได้เดินทางมาที่วัดห้วยด้วนในวันนี้ด้วยเจตนารมณ์เพื่อนำจตุปัจจัย มามอบถวายให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพัฒน์เจ้าอาวาสวัดห้วยด้วน ฉายาทางธรรมพระครูวินิจปุญญากร เป็นพระเกจิชื่อดังแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาหรือที่เรียกขานกันว่าหลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม เจ้าอาวาสวัดธารทหาร (วัดห้วยด้วน)ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเรียกกันมาโดยตลอดว่าวัดห้วยด้วน อำเภอหนองบัว จังหวัด นครสวรรค์เกจิอาจารย์เรืองวิทยาคม ท่านยังเป็นพระเถระที่มีอายุกาลพรรษาสูงรูปหนึ่งของเมืองปากน้ำโพ มีอายุกว่า 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์เป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงปฏิบัติดี ปฏิบัติติชอบ มีความเมตตาสูงทำให้มีประชาชนและลูกศิษย์เลื่อมใสศรัทธาเคารพนับถือเป็นจำนวนมากได้มีปนิธาน ให้มีการก่อสร้างเจดีย์กลางน้ำที่วัดแห่งนี้และพญานาคทั้ง 4 ทิศเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาให้คนรุ่นหลังได้เข้ากราบไหว้บูชาสืบสานต่อไป

 ทางด้านคุณสิรินภัสธา ศิรินภัสโภคิน เจ้าของธุรกิจผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง อาหารเสริม กาแฟสำเร็จรูปชนิดผงคีตราและอื่นๆอีกจำนวนมากได้มีการสนใจเรื่องการทำบุญทํานุบํารุงศาสนาเป็นเนืองๆอยู่แล้วได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพัฒน์ว่าถ้ามีการจัดสร้างหรือหรือให้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบุญตนเองยินดีเป็นอย่างยิ่ง


  จึงรวบรวมวัตถุปัจจัยส่วนหนึ่งในการขายสินค้าแบ่งปันผลกำไรและกัลยาณมิตรทั้งหลาย ลูกค้า พนักงานของตนเองรวบรวมได้ทั้งสิ้น 102,000 บาทและผลิตภัณฑ์ของบริษัทมามอบถวายให้กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพัฒน์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ เช่น วัด โรงพยาบาล และโรงเรียนต่างๆ



 คุณสิรินภัสธายังฝากถึงกัลยาณมิตรผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายที่อยากร่วมบุญคนละเล็กละน้อยตามกำลังศรัทธาของตนเองก็มาร่วมบริจาคให้กับทางวัดห้วยด้วน อ. หนองบัว จ.นครสวรรค์ได้ตลอดเวลาตนเองมีความรู้สึกว่าหลวงพ่อมีเมตตากับชาวบ้านพี่น้องผู้มีจิตศรัทธาที่มากราบไหว้ เป็นอย่างมาก และขออนุโมทนาบุญผู้ที่ร่วมทำบุญมาในครั้งนี้อีกด้วย

    

   

ความคิดเห็น