ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร มอบความรัก ปันความสุข “สุขสันต์ปีใหม่ สุขใจวันเด็ก 2565”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร มอบทุนทรัพย์-หน้ากากอนามัยเป็นของขวัญปีใหม่และวันเด็ก ประจำปี 2565 ผ่านศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อส่งกำลังใจใช้ต้านภัยโควิด-19 

เนื่องจากเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่เพิ่งผ่านพ้นมา ประกอบกับในวันที่ 8 มกราคม 2565 ซึ่งจะตรงกับวันเด็กแห่งชาตินายอวิน บุณยประสพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย นางอุศณา พึงจิตติสานติ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้พิพากษาสมทบ และนางทิพวรรณ ตันตะราวงศา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร 

ได้ร่วมกันมอบเงินจำนวน 45,000 บาท และหน้ากากอนามัยจำนวน 480 ชิ้น พร้อมกับตุ๊กตาหมี ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อร่วมในกิจกรรม "สุขสันต์ปีใหม่ สุขใจวันเด็ก 2565" ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สร้างขวัญและเป็นกำลังใจสำหรับนักเรียนพิการที่รับบริการทางการศึกษาที่ศูนย์ฯ ตลอดจนนักเรียนตามบ้าน ในความดูแลจำนวน 219 คน โดยมีนายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้รับมอบ 

"เด็กพิเศษเหล่านี้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและด้อยโอกาส จำเป็นต้องให้การศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ พฤติกรรมและสภาพจิตใจ ควบคู่กับการปรับสมดุล ในทุกๆด้าน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดหรือหลงผิดเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรม ประกอบกับในสถานการณ์เช่นนี้ ซึ่ง ในทุกพื้นที่กำลังเผชิญกับภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เราจึงต้องมุ่งเน้นเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ ให้เด็กพิเศษปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อโรคด้วย จึงเป็นที่มาของกิจกรรม

 "สุขสันต์ปีใหม่ สุขใจวันเด็ก 2565" ส่งมอบความรักปันความสุข ให้กับเด็กๆ ในโอกาสนี้ ซึ่งในพิธีรับมอบเงินและหน้ากากอนามัยนั้น ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้จัดให้มี การปฏิบัติการตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด" นายอวิน กล่าว.


//////////


ความคิดเห็น