รมต. อนุชา คิกออฟปล่อยคาราวานรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร“APEC พร้อม ไทยพร้อม” สร้างการรับรู้คนไทยภาคภูมิใจ – มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพเอเปค

กรมประชาสัมพันธ์ ปล่อยขบวนรถคาราวานนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม” กระจายสู่ทุกภูมิภาค ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วไทย สื่อสารสร้างการรับรู้ เชิญชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจ พร้อมร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี และมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปคในปี 2565
วันที่ 28 กันยายน 2565, กรมประชาสัมพันธ์ – นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานปล่อยตัวคาราวานรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทย ปี 2565 โดยจะปล่อยขบวนรถกระจายไปทุกภูมิภาค ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วไทย  และมี พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคุณฐิติพันธ์ ทับทอง คุณแอนชิลี สก็อต - เคมมิส คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน
นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก (เอเปค) ปี 2565 (Asia–Pacific Economic Cooperation : APEC 2022)
 จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ เพื่อรองรับการฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยภายหลังสถานการณ์โควิด–19 ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจให้เป็นสากล เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับภาครัฐและภาคเอกชน ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะภาคการเดินทางและการท่องเที่ยว
กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการสื่อสารสร้างการรับรู้ ได้จัดกิจกรรมนิทรรศการ  APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม” โดยมุ่งเน้นนำเสนอภายใต้แนวคิด Open. Connect. Balance. หรือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ และประชาชนชาวไทยเกิดความเข้าใจ ตระหนัก และมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากการที่ไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปค ตลอดจนเข้าใจการพัฒนาประเทศตามแนวทางการสร้างสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio–Circular–Green Economy Model หรือ BCG Economy Model) รวมถึงการนำเสนอโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวเนื่องกับเอเปค และ BCG Economy Model 
พร้อมทั้งเชิญชวนชาวไทยเป็นเจ้าภาพอย่างมีมิตรภาพที่ดีร่วมกัน ผ่านคาราวานรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจรที่จะกระจายสู่ทั่วทุกภูมิภาค ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
“ไทยมีศักยภาพและความพร้อมอย่างยิ่งในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค ซึ่งการปล่อยตัวคาราวานรถนิทรรศการ APEC 2022 สัญจร  APEC พร้อม ไทยพร้อม จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสื่อสารสร้างการรับรู้ และกระตุ้นความสนใจจากพี่น้องประชาชนคนไทยให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความภาคภูมิใจ ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีส่วนร่วม พร้อมมองเห็นโอกาส และประโยชน์จากการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในปี 2565 ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดในการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว เป็นต้น” นายอนุชา กล่าว
ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดงานประชุม APEC 2022 THAILAND ได้ทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ APEC2022.prd.go.th หรือ Facebook: APEC พร้อม ไทยพร้อม #APECพร้อมไทยพร้อม #APEC2022THAILAND

ความคิดเห็น