บขส.นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดสิงห์บุรี

    คุณชุติภา เพชรพูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักอำนวยการ บริษัท ขนส่ง จำกัด(บขส.)นำคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหารและพนักงานลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวสิงห์บุรี 
    

 โดยการประสานงานกับทางผู้ใหญ่ วิโรจน์รัตน์  ชัยสิทธิ์  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่8 และ ส.อบต.ขุนชาญ  ส.อบต. หมู่8 ถูกน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ลำน้ำแม่ลา  และแม่น้ำน้อย ล้นตลิ่ง ไหลบ่าเข้าท่วม บ้านเรือน 
ชาวบ้าน  ไร่สวน  และ บ่อเลี้ยงปลา  อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่วันที่ 12 ตค .65  
 ซึ่งมีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการถูกน้ำท่วมทั้งหมด 101ครัวเรือน  ทุกหลังคาเรือน  พื้นที่ หมู่8 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี

ความคิดเห็น