ททท.ชวนเปิดประสบการณ์ ลิ้มรสวิถีวีแกนไทยในงานเทศกาล “เที่ยวไทย สุขใจวิถีวีแกน”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสถาบันอาหาร จัดงานเทศกาล “เที่ยวไทย สุขใจวิถีวีแกน” ยกระดับสินค้าและบริการอาหารประเภทวีแกน/แพลนต์เบส พร้อมเสิร์ฟนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้ลิ้มลองรสชาติที่คัดสรรคุณภาพมาตรฐานจาก “ร้านอาหารวีแกนติดดาว” ร่วมช้อป ชิม อิ่มอร่อย อย่างจุใจ ภายในงาน ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน นี้ ณ เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร
นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวขยายตัวไปสู่ชุมชนในแต่ละภูมิภาค และพบว่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหารคิดเป็น 1 ใน 3 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนวีแกนนับเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพ
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาคนว​๊​7มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในอัตราไม่น้อยกว่า 20% ต่อปี กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยือนประเทศไทยและมีการบริโภคอาหารวีแกน เช่น อินเดีย บราซิล ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา เยอรมัน และแคนาดา เป็นต้น สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่นิยมรับประทานอาหารวีแกนเป็นกลุ่มประชากรของคนรุ่นใหม่ Gen Y และ Gen Z นอกจากกลุ่มคนวีแกนแล้ว กลุ่มคนที่รับประทานอาหารแบบยืดหยุ่น (Flexitarian) 
ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญเพราะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการขยายตลาดนักท่องเที่ยวในกลุ่มดังกล่าว จำเป็นที่ประเทศไทยต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว เพื่อรองรับกับวิถีของนักท่องเที่ยวกลุ่มคนวีแกน และกลุ่ม Flexitarian จึงเป็นที่มาของโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวลิ้มรสวิถี Vegan Thai 
โดยการดำเนินโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวลิ้มรสวิถี Vegan Thai ททท.ได้ร่วมมือกับสถาบันอาหาร เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งเพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวให้ได้สัมผัสประสบการณ์ในการลิ้มลองรสชาติอาหารในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องไลฟ์สไตล์หรือค่านิยมแบบวีแกน/แพลนต์เบส พร้อมการมอบป้าย 
“ร้านอาหารวีแกนติดดาว” โดยในปี 2565 เป็นการดำเนินงานระยะที่ 1 นำร่อง 5 จังหวัดท่องเที่ยวเมืองหลัก ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชียงใหม่ ชลบุรี ภูเก็ต นครราชสีมา  สำหรับระยะที่ 2 และ 3 ดำเนินงานในปี 2566 และ 2567 ตามลำดับ พื้นที่ดำเนินงานครอบคลุมทั่วประเทศเมื่อสิ้นสุดโครงการ
นายยุทธศักดิ์ กล่าวต่อว่า กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการเพื่อยกระดับมาตรฐาน รวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการเป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจบริการประเภทร้านอาหาร ครอบคลุมกิจการ 3 แบบ ดังนี้ 1) ร้านอาหารระดับหรู (Fine Dining) เป็นร้านที่มีการออกแบบตกแต่งอย่างประณีต สวยงาม ใช้วัสดุและอุปกรณ์ราคาแพง จัดอาหารอย่างหรู มีการบริการระดับ 5 ดาว 2) 
ร้านอาหารระดับกลาง (Casual Dining) เป็นร้านที่มี การออกแบบตกแต่งแบบพอสมควร เน้นบรรยากาศแบบสบายๆ เป็นกันเองราคาอาหารระดับปานกลางพนักงานบริการแบบเป็นกันเองไม่มีพิธีรีตอง 3) ร้านอาหารทั่วไป (Fast Dining) เป็นร้านที่มีการออกแบบตกแต่งแบบเรียบง่าย สะดวก รวดเร็ว มีความทันสมัย เน้นบริการอาหารจานด่วน ในพื้นที่ 5 จังหวัดนำร่อง 
“เกณฑ์การยกระดับสินค้าและบริการร้านอาหารประเทภวีแกน เราคำนึงถึงการพัฒนาเมนูที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค คุณภาพมาตรฐานอาหาร รสชาติ และสุขาภิบาลอาหารเป็นหลัก รวมถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ เป็นต้น โดยคณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทน ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถาบันอาหาร เชฟผู้เชี่ยวชาญ ทำการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมมอบป้าย ร้านอาหารวีแกนติดดาว โดย ททท.เพื่อการันตีคุณภาพอีกด้วย”
ททท. คาดหวังอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าว จะช่วยให้ธุรกิจร้านอาหารตลอดจนภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอาหาร เกิดการตื่นตัว เกิดการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจร้านอาหารของไทยให้สามารถพัฒนาเมนูอาหารวีแกน รองรับกลุ่มคนยุคใหม่ที่มีวิถีการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ซึ่งการจัดงานเทศกาล “เที่ยวไทย สุขใจวิถีวีแกน” เป็นกิจกรรมการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า บริการอาหารประเภทวีแกน/แพลนต์เบส ซึ่งภายในงานมีการนำเมนูเด็ดจากร้านที่ได้รับการจัดระดับมาแสดงเพื่อสร้างประสบการณ์และเชิญชวนให้แวะไปลิ้มลอง โดยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติสามารถชิม ช้อป จับจ่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ VEGAN ในรูปแบบต่างๆ จากสถานประกอบการธุรกิจบริการอาหาร VEGAN ที่มีคุณภาพ และมีพิธีมอบประกาศนียบัตร “ร้านอาหารวีแกนติดดาว” ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายนนี้ เวลา 10.00-22.00 น.  ณ เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร

ความคิดเห็น