กองทุนพัฒนาสื่อฯ ชวนคนรักดนตรี ศิลปะ การแสดงพื้นบ้าน ส่งคลิปประกวดในโครงการ “ลํานําศิลป์ พื้นถิ่นไทย” ดันซอฟท์พาวเวอร์ให้ประเทศ ชิงเงินรางวัล 250,000 บาท

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการ ลํานําศิลป์ พื้นถิ่นไทย (THE MELODY OF FOLK ART) ประกวดคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ “ศิลปินฟื้นคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ในชีวิตวิถีใหม่”  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรรม ในชีวิตวิถีใหม่ รวมถึงอนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่นอันเป็นรากฐานสำคัญและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันงดงามของไทย และเพื่อเผยแพร่ให้ทั่วโลกรู้จักวัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศไทย ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 บาท

 

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนสื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เผยว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทรณรงค์ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างซอฟท์พาวเวอร์ในประเทศไทย ซึ่งซอฟพาว์เวอร์ ที่พูดถึงนี้คือ ศิลปะการแสดงและดนตรีพื้นบ้าน ที่มีอัตลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค เช่น เพลงจ๊อย เพลงซอ ในภาคเหนือ เพลงเทพทอง เพลงลำตัด ของภาคกลาง หมอลำ กันตรึม ของภาคอีสาน ลิเก ฮูลู หนังตะลุง ของภาคใต้  ที่เป็นปัจจัยสำคัญของกลไกที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในด้านต่างๆให้กับประเทศ และต่อยอดโอกาสในด้านเศรษฐกิจ  ดังนั้นกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงได้จัดกิจกรรมประกวดทำคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ “ศิลปินฟื้นคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ในชีวิตวิถีใหม่”   ภายใต้โครงการ ลํานําศิลป์ พื้นถิ่นไทย หรือ THE MELODY OF FOLK ART โดยกำหนดให้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอุปกรณ์ถ่ายทำ

 

“กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอครั้งนี้ ทางกองทุนฯ มีความคาดหวังอย่างยิ่งต่อการต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรม ให้เป็นที่รู้จักของสังคมไทยและสิ่งที่เป็นผลพลอยได้สำคัญ คือ การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมไทย รวมถึงส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมในสังคม ผ่านดนตรี ศิลปะท้องถิ่นที่ถูกถ่ายทอดมาในคลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดได้อย่างสวยงาม ลงตัวและสะท้อนถึงอัตลักษณะของศิลปะ วัฒนธรรมพื้นถิ่น โดยกิจกรรมนี้ เปิดกว้างให้คนทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดอาชีพ รวมถึงแม้ยังเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งมีความสนใจดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ไม่ว่าจะอยู่ภูมิลำเนาไหน หรือสัญชาติใด สามารถส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ได้ ทั้งแบบเดี่ยวและประเภททีม”


สำหรับเงื่อนไขและกติกาการส่งผลงานเข้าประกวด ในข้อสำคัญ คือ การถ่ายทอดแง่มุมความสวยงามของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอมุมมอง ซึ่งคลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวด ต้องนำเสนอประวัติ และตัวตนของศิลปินพื้นบ้าน เพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน ที่สอดคล้องกับหัวข้อโครงการ คือ  ลำนำศิลป์ พื้นถิ่นไทย หรือ THE MELODY OF FOLK ART  ความยาวของผลงานที่ส่งประกวด ไม่ต่ำกว่า 10 นาที แต่ไม่เกิน 15 นาที นอกจากนั้นผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องคำนึงถึงการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ต่างๆ ทั้ง ภาพ เสียง เอฟเฟค รวมถึงไม่ใช้ผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่เคยเผยแพร่ หรือเคยได้รับรางวัล หรือถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกจากการส่งเข้าประกวดในครั้งนี้

 

กิจกรรมประกวดคลิปวีดีโอ  ศิลปินพื้นบ้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ในชีวิตวิถีใหม่ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 มกราคม 2566 และสิ้นสุดรับผลงาน  9 กุมภาพันธ์ 2566 โดยทางกรรมการจะใช้เวลาพิจารณาคัดเลือกก่อนประกาศผลในเดือนมีนาคม 2566  สำหรับผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดและผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัลพร้อมโล่รางวัลจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมมูลค่ากว่า 250,000 บาท แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มี 1 รางวัลๆ ละ 40,000 บาทรองชนะเลิศอันดับสอง มี 2 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 4 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท และป๊อบปูล่าโหวต อีก 2  รางวัลๆ ละ 30,000 บาท

 


“กิจกรรมประกวดครั้งนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจจากบุคคลทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกภูมิภาค ส่งผลงานเข้าประกวด เพื่ออวดโฉมความงดงามของศิลปะทางดนตรี การแสดงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นของดีทางวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคที่ซ่อนตัวอยู่ในชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ ให้กับคนในสังคมวงกว้างได้รับรู้และสร้างความตระหนักถึงศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้มีแบบนี้สืบไป หรือ อาจเกิดการต่อยอดออกไปสู่สายตา
ของชาวโลก เพื่อสร้างการตอบรับที่ดี ที่สร้างสรรค์กับประเทศไทย ชุมชน และสังคมของเจ้าของศิลปะทางดนตรี และการแสดงพื้นบ้านนั้นๆ ต่อยอดไปสู่การพลังให้ซอฟท์พาวเวอร์ของไทย ได้รับความรู้จัก และดังไปไกลในระดับนานาชาติ” ดร.ธนกร กล่าวสรุป

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ผ่าน LINE ID :@Themelodyoffolkart ช่องทางนี้เท่านั้น และสามารถติดตามข่าวสารโครงการฯ ผ่านทางเฟซบุ๊กเพจ : ลํานําศิลป์พื้นถิ่นไทย

 

####

 

 


ความคิดเห็น