พระคาร์ดินัลฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม

 เพื่อแสดงความขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกภารกิจต่าง ๆ ของพระศาสนจักรในไทย 
โดยมีนายดิสทัต โหตระกิตย์
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
และนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมด้วย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล

ความคิดเห็น