สุดไพเราะบทเพลงพระราชนิพนธ์ กับ “ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” วันที่ 2

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการแสดงดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565 “ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” ปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2565 ในพื้นที่สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง ได้แก่ สวนเบญจกิติ ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย, สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ถนนกำแพงเพชร 3 เขตจตุจักร และสวนหลวงพระราม 8 เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางพลัด โดยได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวง อว. 18 แห่ง เพื่อส่งมอบความสุขให้คนไทยทั่วประเทศผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงไทยเดิม เพลงพื้นบ้าน และอีกหลากหลายแนวเพลง โดยฝีมือการบรรเลงของนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในรูปแบบวงซิมโฟนี ออร์เคสตร้า วงดนตรีสากล วงดนตรีไทย และวงดนตรีพื้นบ้าน ฯลฯ

ช่วงค่ำวันนี้ (4 ธันวาคม 2565) ณ สวนเบญจกิติ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับชมการแสดงดนตรีและมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณให้กับวงดนตรี ซึ่งเป็นการแสดงของวง Um sonho (BSRU Strings Chamber) จากวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และวงสายไหม Band จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี นายวันนี  นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมรับชมการแสดงครั้งนี้

ด้านสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมรับชมการแสดงดนตรีและมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณให้กับวงดนตรี โดยในวันนี้เป็นการแสดงของวงดนตรีร่วมสมัยและวง String Combo จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีนักศึกษาผู้พิการทางสายตา จากสาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยฝึกหัดครู ร่วมการแสดงดนตรีครั้งนี้ด้วย และวง CRU Junior Trio จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ขณะที่สวนหลวงพระราม 8  มี รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมรับชมการแสดงดนตรีและมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณให้กับวง RMUTT Contemporary Pop Orchestra จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และวง Music BTU จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมรับชมการแสดงครั้งนี้

โดยทั้ง 3 สวนในค่ำคืนนี้ มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมรับฟังบทเพลงบรรเลงเพลงอันไพเราะเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบาย  ไม่ว่าจะเป็นเพลงใกล้รุ่ง ในดวงใจนิรันดร์ ความฝันอันสูงสุด ชะตาชีวิต แผ่นดินของเรา Oh I Say แสงเดือน ยามเย็น ฯลฯ

สำหรับงานดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565 “ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” จัดขึ้นเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 และเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพระองค์ทรงเป็น “คีตกวี” และนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่องถึงพระปรีชาสามารถ และได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า

 “อัครศิลปิน” กระทรวง อว. จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มาร่วมรับชมและรับฟังดนตรีในสวนในรูปแบบสบาย ๆ ณ สวนเบญจกิติ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) และสวนหลวงพระราม 8 ระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 17.00 - 20.00 น. เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ความคิดเห็น