วช. เตรียมทัพนักประดิษฐ์ไทย-นานาชาติ นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ กว่า 1,000 ผลงาน จัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ ในงาน วันนักประดิษฐ์ 2566 2-6 ก.พ.นี้ ที่ ฮอลล์ 100-102 ไบเทค บางนา

วันที่ 23 มกราคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติ จัดแถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” Thailand Inventors’ Day 2023 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ การทูลเกล้าฯถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา”เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย 
แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” โดยในปีนี้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากนักประดิษฐ์ไทยและนานาชาติส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 1,000 ผลงาน ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 17.00 น. ณ อีเวนท์ ฮอลล์100-102  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า “งานวันนักประดิษฐ์ 2566” ในปีนี้จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” ถือได้ว่าเป็นเวทีระดับชาติที่ยิ่งใหญ่เวทีหนึ่ง ที่เปิดโอกาสให้ผลงานด้านการประดิษฐ์คิดค้นของคนไทย ได้รับการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนในวงกว้าง 
อีกทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการประดิษฐ์คิดค้น การวิจัย และนวัตกรรม ระหว่างนักประดิษฐ์ไทยกับนักประดิษฐ์นานาชาติ อันจะเป็นผลให้เกิดแรงจูงใจแก่เยาวชนและนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ  ซึ่งยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเป็นการ บูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและความเป็นเอกภาพ ทำให้เกิดการขับเคลื่อนที่รวดเร็ว เชื่อมโยง และสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบนี้จะสามารถยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน สู่การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย ให้เดินหน้าสู่เวทีระดับนานาชาติต่อไป และภายในงานปีนี้จะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติสาขาต่างๆ ที่สร้างผลงานอันทรงคุณค่าและมีคุณประโยชน์ทั้งทาง ด้านวิชาการ วิทยาการและการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจที่ดีแก่เหล่านักประดิษฐ์และนักวิจัยต่อไป
ภายในการจัดงานปีนี้ ประกอบด้วย นิทรรศการ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ นิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลจากนานาชาติ นิทรรศการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์สร้างมูลค่า นิทรรศการพื้นที่เรียนรู้กับนวัตกรรมโดรน ขบวนการผู้พิทักษ์ป่าไม้ ขุมทรัพย์ป่าชายเลน นิทรรศการ U2T นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์
สู่นวัตกรรม นิทรรศการนักประดิษฐ์วิจิตรศิลป์ นิทรรศการจุดเริ่มต้นเล็กๆสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ 

นิทรรศการหน่วยงานเครือข่าย 6 กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง ด้านการเกษตรเพิ่มมูลค่า ด้านอุตสาหกรรมและบริหารแห่งอนาคต ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ด้านนวัตกรรมสังคมผู้สูงวัยและ
ผู้พิการ และด้านนวัตกรรมสีเขียว  มหกรรมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ : โครงการ Bangkok International Intellectual Property, Invention and Technology Exposition [IPITEx] การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน โครงการ Thailand New Gen Inventors Awards 2023 : I-New Gen Award 2023 ตลอดจนตลาดสินค้าและนวัตกรรมอย่างครบครัน 
นอกจากนี้ ในงานแถลงข่าว ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมเสวนากับ 10นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จาก 10 สาขาการวิจัย ในหัวข้อ “ประสบการณ์ ความสำเร็จ และเส้นชัยสู่การได้รับรางวัล
การวิจัยแห่งชาติ” และ นำ 16 ผลงานไฮไลท์ ส่วนหนึ่งมาจัดแสดงภายในงาน ให้สื่อมวลชนสัมผัสผลงานอย่างใกล้ชิดก่อนการจัดงาน อาทิ ชุดอุปกรณ์ดูแลอนามัยช่องปากสำหรับผู้ป่วยพิเศษ , นวัตกรรมเครื่องกำจัดวัชพืชลอยน้ำแบบบดละเอียดสู่การใช้ประโยชน์ ทางการเกษตรของชุมชน , ปืนตรวจวัดสารปนเปื้อนฟอร์มาลีนในอาหารแบบพกพาได้ ,แจกันหัตถศิลป์ลายทอง  , เต่าบินโรโบติกบาริสต้า , เท้าเทียมไดนามิกส์สำหรับผู้พิการขาขาดที่แข็งแรง  , 
ตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพเพื่อการเปลี่ยนสารฟินอลเป็นสารเคมีมูลค่าสูงและการสร้างเทคโนโลยีตรวจวัดยาปราศัตรูพืชแบบแม่นยำ  , กระบวนการผลิตเข็มขนาดไมครอนบนผืนผ้าแบบรวดเร็วสามารถปรับเปลี่ยนฟีเจอร์ , เอทีเค ร่วมกับเคมีไฟฟ้าแบบไม่ติดฉลากสำหรับการวินิจฉัยโรคโควิด-19  , เครื่องสกัดน้ำมันไข่แดงแบบเคลื่อนที่ ,
 นวัตกรรมเคลือบผิวผลไม้ย่อยสลายทางชีวภาพ , เนื้อเทียมแห้งไร้สารก่อภูมิแพ้ , นวัตกรรมสารสกัดกลุ่ม CBD และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพด้วยแสงคลื่นสั้นแบบต่อเนื่องจากกัญชงสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุง , แพลตฟอร์มกลางสำหรับการสร้างเครื่องมือบำบัดทางจิต ,  MagikTuch-ระบบลิฟต์แบบไร้สัมผัส , PigXY-AMP- ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ไวและรวดเร็วด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว 
วช.ขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ลงทะเบียนเข้าร่วมชมงาน และสำรองสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสัมมนา ในหัวข้อการประชุมที่จะจัดขึ้น ภายใน งานวันนักประดิษฐ์ 2566Thailand Inventors’ Day2023 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://inventorsdayregis.com หรือสแกน QR-Code ดังที่ปรากฏตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

ความคิดเห็น