สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญทุกท่านร่วมงาน🔬วันนักประดิษฐ์ 2566 🔬

Thailand Inventors’Day 2023
ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566
ณ Event Hall 100-102 | ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

พบกับนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมากกว่า 1,000 ผลงาน
🟢นิทรรศการ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
🟢นิทรรศการรางวัลการวิจัยแห่งชาติ
🟢นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากหน่วยงานเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ
🟢นิทรรศการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ IPITEx 2023
🟢นิทรรศการการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน Thailand New Gen Inventors Award 2023 : I-New Gen Award 2023
🟢นิทรรศการ Highlight 
🔹ขุมทรัพย์ป่าชายเลน Mangrove Treasure
🔹ขบวนการผู้พิทักษ์ป่าไม้ GUARDIANS OF THE FOREST
🔹พื้นที่เรียนรู้กับนวัตกรรมโดรน FUNARIUM SKY DRONE
🔹จากสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม MAKER SPACE: FROM MAKER TO INNOVATOR
🔹นักประดิษฐ์วิจิตรศิลป์ THE ART OF INVENTION
🔹U2T
🔹จุดเริ่มต้นเล็กๆ ...สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ Youth in Charge

📌ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงานในรูปแบบ Onsite และ Online  ในภาคการเสวนา การอบรมและภาคนิทรรศการได้ที่ 
https://inventorsdayregis.com
และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ได้ที่ : 
https://nrct.go.th/_brochure/inventorsday2023/index.html

Onsite ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566
Online ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

#อว. #MHESI
#วช. #NRCT 
#วันนักประดิษฐ์ #ThailandInventors’Day2023

ความคิดเห็น