บสย. เคียงข้าง SMEs ผนึก ISMED ดันธุรกิจสู่ตลาดโลก

    นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย นายนราวิทย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกความร่วมมือ “การยกระดับสมรรถนะการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน” เพื่อร่วมกันส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs  เสริมสร้าง พัฒนา นวัตกรรม คิดสร้างสรรค์ 
นายสิทธิกร กล่าวว่า  “บสย. ทำหน้าที่ใน 2 บทบาท คือการให้การค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการกู้ยืมเงินทุนจากธนาคารแต่ขาดหลักประกัน อีกบทบาทที่สำคัญคือ บสย. มุ่งให้ความรู้ทางการเงิน ผ่านศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F.A. Center SMEs แนะนำการปรับโครงสร้างหนี้ 
การจัดทำบัญชี แก่ผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่ม ทั้ง Start up ผู้ค้ารายย่อย ซึ่งปีที่ผ่านมา บสย. F.A.Center ได้ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ SMEs มากกว่า 11,000 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อที่ต้องการกว่า 12,000 ล้านบาท “
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้  บสย. พร้อมผลักดัน ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นสมาชิกของ ISMED เตรียมยกระดับสมรรถนะการดำเนินธุรกิจก้าวสู่ตลาดโลก โดย บสย. พร้อมช่วยผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการขอรับคำปรึกษาการเงิน ปรึกษาการลงทุนขยายธุรกิจ บัญชีเพื่อการขอสินเชื่อ เติมทุน เสริมสภาพคล่อง และตรวจสุขภาพทางการเงิน โดยสามารถลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาฟรี ผ่าน Line @tcgfirst  
    นายนราวิทย์ กล่าวว่า “ในช่วงปีที่ผ่านมา ISMED  ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรกว่า 30 หน่วยงาน เพื่อดำเนินภารกิจยกระดับผู้ประกอบการ SMEs  การลงนามความร่วมมือกับ บสย. ซึ่งเป็นหน่วยงานอันดับต้นๆที่มีบทบาทสำคัญต่อการยกระดับขีดความสามารถของ SMEs ไทย ในวันนี้ จะสร้างมิติใหม่สู่การยกระดับสมรรถนะ SMEs อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 
ผ่านการบ่มเพาะองค์ความรู้ การให้คำปรึกษาเฉพาะรายธุรกิจ ที่สำคัญ บสย. เป็นหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้กระทรวงการคลัง บสย.จึงเป็นหน่วยงานภาครัฐ อันดับต้นๆ ที่สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนไปพร้อมกับการให้คำปรึกษาทางการเงิน 

การประกอบธุรกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถของ SMEsไทยในวันนี้ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินให้ได้รับอนุมัติสินเชื่อมากขึ้นด้วยกลไกค้ำประกันสินเชื่อ จาก บสย.“ 

                                         *************************

ความคิดเห็น