อินเตอร์แมค 2023 วางเป้าดันไทยเป็น HUB อุตสาหกรรมการผลิต รวมเครื่องจักรกลที่ทันสมัยในภูมิภาค

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย พร้อมจัดงาน อินเตอร์แมค 2023 ชูแนวคิด “อีกขั้นของความสำเร็จ ครบทุกอุตสาหกรรมการผลิต” จัดพร้อมกับงาน พลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ เชื่อมโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการไทยด้วยเทรนด์อุตสาหกรรมพลาสติก วางเป้าดันไทยเป็น HUB อุตสาหกรรมการผลิต รวมเครื่องจักรกลที่ทันสมัยในภูมิภาค
อุตสาหกรรมไทยในปี 2566 มองตรงกันว่า มีทิศทางที่ดีขึ้น ทำให้การขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศมีสัญญาณที่ดี การส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) มีแรงหนุนที่สำคัญ จากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบาย BCG Model เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มคู่ไปกับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสมการที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนนำไปปรับใช้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับภาคเศรษฐกิจไทย อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ 
ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับการเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติ ได้จับมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันยานยนต์ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย และ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย ร่วมประกาศความพร้อมการจัดงาน อินเตอร์แมค และ พลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2023 (INTERMACH and Plastic & Rubber Thailand 2023) พร้อมดันไทยเป็น HUB อุตสาหกรรมการผลิต รวมเครื่องจักรกลที่ทันสมัยในภูมิภาค
คุณสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า อินเตอร์แมค 2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Leading Beyond Success in the Industrial Manufacturing” หรือ “อีกขั้นของความสำเร็จ ครบทุกอุตสาหกรรมการผลิต” ซึ่งความพิเศษในครั้งนี้ได้ขนทัพนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดกว่า 1500 แบรนด์ จาก 45 ประเทศ และ 4 พาวิเลียนจาก จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และ สิงค์โปร์ พบแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Mitsubishi, Sodick, Mitutoyo, Okuma, Walter, Gerenga และอีกมากมาย ครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรม พร้อมกันนี้มีโซนจัดแสดงเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์รวมเทคโนโลยีงานโลหะแผ่น รวมถึงโซนกิจกรรมพิเศษ อาทิ IAR PAVILION ที่รวมทุกโซลูชั่น เพื่อการลงทุนระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และ showcaseจัดแสดงการพิมพ์ 3 มิติ เป็นต้น พร้อมกันยังอัดแน่นไปด้วยงานสัมมนาหัวข้อที่สำคัญต่างๆ เช่น INTERMACH Forum, Future Automotive และ สัมมนาอื่นๆ ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยงานอินเตอร์แมค 2023 ในครั้งนี้คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานกว่า 40,000 คน
ดร. เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการ สถาบันยานยนต์ กล่าวว่า อุตสาหกรรมยานยนต์กลับมาฟื้นตัว ทั้งนี้ยังมีทิศทางที่ดีต่อเนื่องจากสัญญาณอุปสงค์ยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันทางสถาบันฯ เป็นแกนกลางที่สำคัญในการร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ให้เกิดการแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างเต็มศักยภาพผ่านการให้บริการในมิติต่างๆ อาทิ การตรวจสอบรับรอง การพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการ และประสานความร่วมมือต่างๆ เพื่อให้ทุกองค์ประกอบเป็นส่วนขับเคลื่อนที่สำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และหนึ่งเวทีที่สำคัญที่ทำให้สถาบันฯมีพื้นที่ในการเชื่อมโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยคืองาน อินเตอร์แมค 2023 โดยครั้งนี้ทางสถาบันนำเอาองค์ความรู้ใหม่ๆ มานำเสนอผ่านการสัมมนาในหัวข้อ “รู้ก่อนซื้อ! ยานยนต์ไฟฟ้าปลอดภัยแน่นอน” เราชื่อมั่นว่านี่คือ โอกาสสำคัญของการร่วมกันเปลี่ยนผ่านยนต์ไทยไม่เพียงแต่ด้านพลังงานแต่ยังรวมถึงโอกาสไทยในตลาดโลก
คุณอนุษฐา เชาว์วิศิษฐ รองเลขาธิการ และ ผู้ช่วยอุปนายก/ฝ่ายบริหารฯ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญให้กับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยในปี 2022 ที่ผ่านมา ยอดการผลิตรถยนต์ในไทยเติบโตเพิ่มขึ้น 12% จากปีที่แล้ว หรือคิดเป็นการผลิตสูงสุดในอันดับ 9 ของโลก อย่างไรก็ตามสำหรับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้านั้น สมาคมฯมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น High Performance ICE, ไฟฟ้า และไฮโดรเจน มาเสริมแกร่งให้กับภาคส่วนของชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยปัจจัยข้างต้นการมองหาเวทีระดับภูมิภาคเพื่อเสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการคือโจทย์ที่สำคัญของสมาคมฯ และงานอินเตอร์แมค 2023 สมาคมฯได้ขนทัพผู้ผลิตชิ้นส่วน เข้าชมเทคโนโลยีการผลิต พร้อมจัดสัมมนา เพื่อนำเทรนด์ ความรู้ใหม่ๆมาส่งต่อให้กับผู้ประกอบการและนักอุตสาหกรรมที่สนใจในหัวข้อ “Future Automotive Seminar: Carbon Neutral”
คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย กล่าวว่า วันนี้แม่พิมพ์เป็นฟันเฟืองสำคัญในการสนับสนุนทุกภาคอุตสาหกรรมการผลิต อาทิ ยานยนต์ บรรจุภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และอากาศยาน ด้วยความสำคัญนี้การพัฒนาเพื่อรองรับการเติบโตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงถือเป็นหัวใจหลัก ปัจจุบันทางสมาคมฯ ได้รวบรวมสมาชิกในวงการแม่พิมพ์ทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในทุกด้านเพื่อร่วมกันพัฒนาความรู้รวมทั้งมองหาโอกาสใหม่ๆในการเสริมศักยภาพการแข่งขันในอนาคต ซึ่งในปีนี้ทางสมาคมฯได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในงานอินเตอร์แมค ทุกปี และในปีนี้สมาคม นำผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในการผลิตแม่พิมพ์ เช่น ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ ผู้ผลิต มาร่วมแสดงศักยภาพในงาน พลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2023 ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าชมงานได้เข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่จากผู้ผลิตโดยตรงและอีกทั้งยังเป็นการขานรับการเปลี่ยนแปลงของอตุสาหกรรมแม่พิมพ์ในอนาคตของไทย

“ทั้งนี้นอกจากการจัดแสดงเครื่องจักรกลที่ทันสมัยสำหรับภาคการผลิต ในปีนี้ อินเตอร์แมค 2023 ยังได้จัดงานร่วมกับ พลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2023 (Plastic & Rubber Thailand 2023) งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักร และวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและยางแบบครบวงจรในประเทศไทย โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Circular Plastic Manufacturing Transition for Sustainability Solutions หรือ การพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคการผลิตพลาสติกเพื่อการก้าวสู่ความยั่งยืนร่วมกันในภาคอุตสาหกรรมอนาคต พบกับเทคโนโลยีเครื่องฉีดพลาสติก และเม็ดพลาสติก จากบริษัทชั้นนำที่เข้าร่วมงานกว่า 40 บริษัท โดยไฮไลท์สำคัญภายในงานทุกคนจะได้พบกับเทคโนโลยีแม่พิมพ์ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อควบคุมมลพิษจากกระบวนการผลิต โดยบริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มพันธมิตร” คุณสรรชาย กล่าวเสริม

มาร่วมกันผลักดันภาคอุตสาหกรรมไทย สุ่อีกขั้นของความสำเร็จ ไปพร้อมกันในงานอินเตอร์แมค 2023 (Intermach 2023) งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต เพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนชั้นนำของอาเซียน โดยปีนี้จัดร่วมกับงานพลาสติกแอนด์รับเบอร์ไทยแลนด์ 2023 (Plastic & Rubber Thailand 2023) งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักร และวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกและยางแบบครบวงจรในประเทศไทย รวมทั้งจัดร่วมกับงานซับคอน ไทยแลนด์ 2023 (Subcon Thailand 2023) งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจชั้นนำของอาเซียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ติดตามข่าวสารและรายละเอียดของการจัดงานได้ที่ www.intermachshow.com

ความคิดเห็น