สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ โครงการแข่งขันกีตาร์ประเภทรวมวง เชิญเข้าร่วมงานการแข่งขัน “วงดนตรีกีตาร์คลาสสิกนานาชาติ 2023”

          สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และ โครงการแข่งขันกีตาร์ประเภทรวมวง
/ PGVIM Activities on Guitar Ensemble Competition ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การแข่งขันวงดนตรีกีตาร์คลาสสิกนานาชาติ 2023” ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 / Welcome to “PGVIM Internation Guitar Ensemble Competition 2023” on Saturday 24th June 2023

โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ / Competition Category
1. การแข่งขันวงดนตรีกีตาร์คลาสสิกรุ่นเล็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี)
(Junior Category: Guitar Ensemble – age less than 18 years old)
2. การแข่งวงดนตรีกีตาร์คลาสสิกรุ่นทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ)
(Open Category: Guitar Ensemble – no age limit)

รับสมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 10 มิถุนายน 2566 /
Online Application from 1 Mar – 10 Jun 2023
https://forms.gle/v83mqBhfMUi8aSsX6

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2447 8597 ต่อ 1130 หรือ 3110 หรือที่เว็บไซต์ / For more information, please call 0 2447 8597 ext. 1130 or 3110 or in the website:
https://sites.google.com/pgvim.ac.th/pigec/home

และพบกับการแสดงคอนเสิร์ตจาก / Concert from
PGVIM Guitar Orchestra and Guests

ความคิดเห็น