วัดบางคลาน​พิพาท​หนัก​ ชาวบ้านร้องสอบความผิดปกติเงินบัญชีวัด

วันที่ 6 เมษายน 2566 ชาวบ้านจังหวัดพิจิตรมารวมตัวกันปกป้องวัด และสถานการณ์วันนี้ที่วัดหิรัญญาราม ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตร 
สาเหตุการร้าวลึกระหว่างวัดกับชาวบ้านปัญหาที่เกิดจากเงินในบัญชีของวัดจำนวน 106 ล้านบาท หากรวมดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 130 ล้าน โดยได้มีเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร พระครูสิทธิเวทีได้มีการขอเงินวัดหลายๆ ครั้ง ครั้งละหลายแสนบาท และครั้งล่าสุด
ได้ทำการขอเงินจำนวน 2 ล้านบาท ซึ่งขณะนั้นกรรมการวัดได้พิจารณาแล้ว มีมติไม่อนุมัติเงินจำนวน 2 ล้านบาทให้กับเจ้าคณะ จังหวัดพิจิตร ตามที่ได้ร้องขอ จึงได้กลายเป็นชนวนในการเกิดข้อพิพาทระหว่าง วัดกับชาวบ้านมาตลอด 
และยิ่งกว่านั้นทางเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ได้มีคำสั่งปลดอดีตเจ้าอาวาสวัดบางคลาน ที่ชาวบ้าน เขาได้เคารพศรัทธา ออกจากตำแหน่ง แล้วกลับมาแต่งตั้ง พระครูพิสุทธิ์ทิวากร มาเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสคนเก่าในขณะนั้น 
ตรงกันข้ามท่ามกลางการคัดค้านของชาวบ้านตำบลบางคลาน เป็นอย่างหนัก ในขณะที่พระครูพิสุทธิวรากรได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้มีการห้ามชาวบ้านไม่ให้ทำบุญที่วัด ส่วนชาวบ้าน ตำบลบางคลาน ได้รับผลกระทบ จากการถูกทางวัด ดำเนินคดี ฟ้องร้องนับเป็นร้อยคดี 
วันนี้เอง นางสุภา อยู่ยืด พร้อมชาวบ้านจึงรวมตัวขับไล่พรรคพวกของพระครูพิสุทธิวรากรที่เข้ามาหาผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องของตัวเองจนเกิดความกระทบกระทั่งของบุคคลทั้งสองฝ่าย
จนเป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกืขาดความสามัคคีในกลุ่มของชาวบ้าน ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง ได้เข้ามาไกล่เกลี่ย พร้อมให้ชาวบ้านหาทางออกร่วมกัน

ความคิดเห็น