พาณิชย์ ปักธงจัดงาน Thailand Local BCG Plus Expo 2023ชูสินค้า Local BCG+ สร้างโอกาสการค้าอย่างยั่งยืน

         กระทรวงพาณิชย์ ประกาศความพร้อมจัดงาน “Thailand Local BCG Plus Expo 2023”  ครั้งแรกกับงานแสดงสินค้า Local BCG + ที่รวบรวมสินค้ารักษ์โลกจากทุกจังหวัดทุกภูมิภาคที่ครบวงจรและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Be The Change Generation” รักษ์โลก 
รักษ์สิ่งแวดล้อม หวังสร้างโอกาสทางการค้าอย่างยั่งยืน เตรียมรวมตัวยกขบวนอย่างยิ่งใหญ่ 7-9 ก.ค. นี้ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “สินค้า Local BCG+ หมายถึงสินค้าที่มีคุณภาพ   ดีต่อผู้บริโภค ดีต่อผู้ผลิต และดีต่อสิ่งแวดล้อม เป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ยกระดับเพิ่มมูลค่าให้สินค้าท้องถิ่นกลายเป็นสินค้าที่มีศักยภาพแข่งขันในตลาดได้ กระทรวงพาณิชย์ เล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดสินค้า Local BCG+ รวมทั้งการสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสำคัญในการบริโภคสินค้าที่รักษ์โลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดให้มีการจัดงานแสดงสินค้า Thailand Local BCG Plus Expo 2023 ซึ่งเป็นครั้งแรกในไทยที่ได้มีการรวบรวมผู้ผลิตผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้า Local BCG+ ทั่วทุกภูมิภาคอย่างครบวงจร และได้ทำการคัดเลือกสินค้าที่เข้าร่วมงานอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้สินค้าที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยมุ่งเน้นสินค้าใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 
1. กลุ่ม BCG – สินค้ารักษ์โลก สินค้าออร์แกนิกและสุขภาพ 2. กลุ่มอัตลักษณ์ – สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 3. กลุ่ม นวัตกรรม – สินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งมั่นใจได้ว่าผู้เข้าร่วมงานจะได้ซื้อสินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ปลอดจากสารตกค้างและเป็นพิษ และผ่านกระบวนการผลิตแบบธรรมชาติที่คำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมแบบองค์รวม ในอีกทางหนึ่งยังเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย”
       Thailand Local BCG Plus Expo 2023 มีกำหนดจัดขึ้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฏาคม 2566 ณ ฮอลล์ 7 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “Be The Change Generation” รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลก และตอบสนองแนวโน้มความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับประเด็น Global warming และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ภายในงานมีผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงกว่า 200 บูธ ครอบคลุมสินค้า Food & Beverage ทุกกลุ่มทั้ง ข้าว ผักผลไม้ อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้า Non-Food เช่น สิ่งทอ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย รวมทั้งบริการ โดยแบ่งคูหาและการจัดพื้นที่ออกเป็น 3 โซน ได้แก่  1. โซนสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม 2. โซนสินค้าไม่ใช่อาหาร และ 3. โซนสินค้าบริการและอื่นๆ 
      “นอกจากการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า Local BCG+ แล้ว ทางกระทรวงพาณิชย์ ยังได้จัดกิจกรรม Business Matching เพื่อสร้างเครือข่ายและโอกาสทางการค้าซึ่งจัดทำทั้งช่วงก่อนงานโดยได้นัดหมายผู้ซื้อ (Buyer) ไว้ล่วงหน้ารวมถึงช่วงระหว่างงานและหลังจบงาน สำหรับกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมายจะเน้นกลุ่มฐานลูกค้าที่มีศักยภาพมีทั้งผู้บริโภครายย่อยทั่วไป กลุ่มธุรกิจเอกชน และองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการซื้อสินค้าชุมชนท้องถิ่นไปใช้งานจำนวนมากและสามารถกระจายสินค้าให้กับผู้บริโภคได้ในวงกว้าง อาทิ ห้างสรรพสินค้า กลุ่มโมเดิร์นเทรด โรงพยาบาล กลุ่มโรงแรม และแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น โดยคาดว่ามูลค่าการจำหน่ายและการเจรจาทางธุรกิจภายในงานจะสูงกว่า 400 ล้านบาท รวมกับการจัดงานในภูมิภาคและส่วนกลางจะเกินกว่าเป้าหมายโครงการที่ตั้งไว้ 650 ล้านบาท” 
      โดยในงานยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการให้ความรู้ Thailand Local BCG+ Pavilion จัดแสดงข้อมูลสินค้า Local BCG+ ที่โดดเด่นรวมถึงการจัดแสดงของขวัญของที่ระลึกสำหรับผู้นำและแขกพิเศษของเขตเศรษฐกิจ APEC Thailand 2022  ที่จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิด BCG จำนวน 3 ชิ้นงาน และพลาดไม่ได้กับการสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาตลาดสินค้า Local BCG+ ใน หัวข้อ
 “แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จของสินค้า Local BCG+ พร้อมผลักดันอัตลักษณ์ไทยทันสมัยอย่างยั่งยืน” และ “เรียนรู้วิธีชูสินค้า Local BCG+ สร้างตัวตนแบรนด์ให้ชัด พร้อมการจัดเต็มทุกตลาด” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมายในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงคลีนิกให้คำปรึกษาให้บริการผู้ประกอบการที่สนใจด้านตลาดต่างประเทศและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสร้างความบันเทิงอีกมากมาย อาทิ กิจกรรมเวิร์กช็อปในสไตล์รักษ์โลกอาทิ การทำอาหารสุขภาพ กิจกรรม DIY เป็นต้น รวมถึงการแสดงดนตรีสด และศิลปินดาราต่างๆ เข้าร่วมงาน   ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชมงาน Thailand Local BCG Plus Expo 2023 
ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง วันศุกร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ 9 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ฮอลล์ 7  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สำหรับผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทาง Facebook:  Thailand Local BCG Plus Expo หรือ โทร. 02-507-6929

ความคิดเห็น