มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 Thailand Research Expo 2023

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย

🔊ขอเชิญร่วมชมนิทรรศกาลแสดงผลงาน🔊

📍มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 Thailand Research Expo 2023
📍ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566
📍ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

🎉“วิจัยไทยก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่นยืน”🎉
ภายในงานจะได้พบกับนิทรรศการ และกิจกรรมที่น่าสนใจ
🟢นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
🟢นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ
🟢นิทรรศการวิจัยหนุนเศรษฐกิจชุมชน : Power RI for Community Economy 
🟢Thailand Research Expo & Symposium 2023
🟢กิจกรรม Highlight Stage
🟢กิจกรรมการให้คำปรึกษาเรื่องการวิจัย
🟢รางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023 Award)
🟢กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566

ผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://researchexporegis.com 
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 11 สิงหาคม 2566

#วช #อว #มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2566 #ThailandResearchExpo2023

ความคิดเห็น