วช. เอาใจสูงวัย นำงานวิจัย “ซุปกึ่งสำเร็จรูปรสไทยสำหรับผู้สูงอายุ” จัดแสดงในงาน Thailand Research Expo 2023

“ผู้สูงวัย” บุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเสื่อมสลายลงมากกว่าสร้างเสริมเหมือนช่วงวัยอื่น ๆ และการเปลี่ยนแปลงก็ส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงเรื่องสำคัญอย่างการรับประทานอาหาร ปัญหาที่พบได้บ่อยในการรับประทานอาหารของผู้สูงวัย คือ เรื่องการบดเคี้ยวอาหาร การกลืนอาหารลำบาก การรับรสชาติอาหารลดลง ทำให้รับประทานอาหารไม่อร่อย ความอยากรับประทานอาหารลดลง สาเหตุเหล่านี้นำไปสู่การขาดสารอาหารได้  
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ไม่นิ่งนอนใจเตรียมความพร้อม เมื่อประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบ และเพื่อเอาใจผู้สูงวัยที่มาร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” วช. จึงนำผลงานวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมอาหารฟังก์ชันมูลค่าสูง : ซุปกึ่งสำเร็จรูปรสไทยสำหรับผู้สูงอายุ” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิทยาภารณ์ หัวหน้าโครงการวิจัย และคณะ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มาจัดแสดงระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ละบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วิทยาภารณ์ เล่าว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคุณค่าทางโภชนาการของผู้สูงอายุ ได้ใช้ส่วนผสมของสมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่ และสารเสริมจากไฟเบอร์ธรรมชาติดูดซับวิตามินบี 12 ธาตุเหล็ก แคลเซียม และอิมัลชั่นผงที่ห่อหุ้มวิตามินบี 1 บี 2 บี 12 และโฟเลต 
ในรูปแบบของซุปกึ่งสำเร็จรูปรสไทยสำหรับผู้สูงอายุ 
ซึ่งเป็นอาหารฟังก์ชันที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับช่วงวัย สามารถรับประทานและกลืนได้ง่าย และมีรสชาติเป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาโภชนาการในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคุณค่าทางโภชนาการของผู้สูงอายุ ที่ได้คิดค้นขึ้น มี 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1. ซุปแกงเลียงกึ่งสำเร็จรูปเสริมวิตามินบี 12 ธาตุเหล็ก และแคลเซียม 
ที่พัฒนาสูตรโดยการคัดเลือกวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมจากสมุนไพรที่มีสารออกฤทธิ์เชิงหน้าที่ และพืชผักที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ได้แก่ ฟักทอง เห็ดชิเมจิขาว เห็ดฟาง ใบแมงลัก กระชาย ฯลฯ นำมาผ่านกระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง เพื่อรักษาคุณค่าทางโภชนาการของซุปที่ผลิตได้ และการใช้สารเสริมจากไฟเบอร์ธรรมชาติดูดซับวิตามินบี 12 ธาตุเหล็ก และแคลเซียม โดยใช้เทคโนโลยีการดูดซับวิตามินและแร่ธาตุสำคัญไว้ภายใน
กากรำข้าว 2. ซุปต้มข่าไก่กึ่ง
สำเร็จรูปเสริมวิตามินบี 1 บี 2 บี 12 และโฟเลต พัฒนาสูตรโดยการเลือกใช้ส่วนผสมของพืชและสมุนไพรที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ เห็ดนางรมหลวง เห็ดเข็มทอง และเห็ดฟาง นำมาผ่านกระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ซุปกึ่งสำเร็จรูปที่ยังคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้สูงสุด นอกจากนี้ยังมีการเติมส่วนผสมของอิมัลชั่นผงที่ห่อหุ้มวิตามินบี 1 บี 2 บี 12 และโฟเลต โดยใช้เทคโนโลยีการเอนแคปซูเลชันห่อหุ้มวิตามิน และแร่ธาตุในการผลิตไกลโคสฟิงโกลิพิดไมโครอิมัลชันจากรำข้าว
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคุณค่าทางโภชนาการของผู้สูงอายุได้จดสิทธิบัตร สูตรและกรรมวิธี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะนำมาร่วมจัดแสดงและให้ชิมฟรี ในงาน
 “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://researchexpo.nrct.go.th หรือโทร 0-2579-1370-9 ต่อ 515, 517, 518, 519 และ 524

ความคิดเห็น