"เปิดกรุตำนาน วัดแก้วฟ้า" จัดงาน "บวชพระเหนือพระ คนเหนือคน" บวงสรวงเต็มสูตรเทพเหนือเทพ, พรหมเหนือพรหม และเปิดกรุใต้ฐานเจดีย์อายุกว่า ๔๗๕ ปี

วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. ที่วัดแก้วฟ้า ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ได้จัดงาน
"บวชพระเหนือพระ คนเหนือคน" บวงสรวงเต็มสูตรเทพเหนือเทพ, พรหมเหนือพรหม โดยในเวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มพิธี โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิลมมังคราจารย์ราชวรมหาวิหาร และพระเถราจารย์ ๑๐ รูป ๑. ท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิรธีรคุณ เจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ, ๒. ท่านเจ้าคุณพระพรหมโมลี รก.เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ  เจ้าคณะภาค ๕ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ, ๓. ท่านเจ้าคุณพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร, ๔. ท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์, ๕. ท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณกวี เจ้าคณะเขตภาษีเจริญ วัดประยุรวงศวาสวรวิหาร, ๖. ท่านเจ้าคุณพระเทพวชิรนันทาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ, ๗. ท่านเจ้าคุณพระราชวชิรธรรมวิเทศ เจ้าคณะแขวงปากคลองภาษี เจ้าอาวาสวัดนาคปรก, ๘. ท่านเจ้าคุณพระวิเชียรโมลี รองเจ้าคณะภาค ๑ เจ้าอาวาสวัดหนังราชวรวิหาร, ๙. ท่าเจ้าคุณพระนันทวิริยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลอ้อมเกร็ด เจ้าอาวาสวัดใหญ่สว่างอารามณ์, ๑๐. พระครูวิริยธำรง วัดพระเชตุพนวิลมมังคราจารย์ราชวรมหาวิหาร นั่งปรกนั่งหัตบาตร
ในเวลา ๑๔.๐๐ น. เริ่มพิธีโดย เจ้าประคุณสมเด็จมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์
และพระเถราจารย์ ๑๐ รูป ๑. ท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร, ๒. ท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, ๓. ท่านเจ้าคุณพระธรรมสุธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑ เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง, ๔. ท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดยานนาวา, ๕. พระเทพวชิรโมลี วัดพระเชตุพนวิลมมังคราจารย์ราชวรมหาวิหาร, ๖. ท่านเจ้าคุณพระเทพรัตนากร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดเทพลีลา, ๗. ท่านเจ้าคุณพระราชพิพัฒนาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่, ๘. ท่านเจ้าคุณพระราชปัญญารังสี เจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่ เจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร, ๙. ท่านเจ้าคุณพระศรีวชิราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๘ วัดยานนาวา, ๑๐. ท่านเจ้าคุณพระพิศาลธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน นั่งปรกนั่งหัตบาตร
เวลา ๑๗.๐๐ น. เริ่มพิธีโดย เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และพระเถราจารย์ ๑๐ รูป ๑. ท่านเจ้าคุณพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร, ๒. ท่านเจ้าคุณพระพรหมวชิรานุวัตร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓ เจ้าอาวาสวัดบพิตรขุมวรวิหาร, ๓. ท่าเจ้าคุณพระธรรมวชิรเมธี เจ้าคณะภาค ๑ เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร, ๔. ท่านเจ้าคุณพระเทพวชิรวาที วัดประยุรวงศาวาส, ๕. ท่านเจ้าคุณพระภาวนาพัฒนานุสิฐ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ เจ้าอาวาสวัดคลองตาลอง, ๖. ท่านเจ้าคุณพระอุดมวรญารณ เจ้าคณะเขตบางแค เจ้าอาวาสวัดชัยฉิมพลี, ๗. ท่านเจ้าคุณพราสุธีรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสเศวตฉัตรวรวิหาร, ๘. ท่านเจ้าคุณพระศรีรัตนโมลี เจ้าอาวาสวัดประดู่ฉิมพลี, ๙. ท่านเจ้าคุณพระพิศาลวิหารกิจ เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต ๓ เจ้าอาวาสวัดหน้าพระเมรุราชิการาม, ๑๐. พระครูวิสุทธินนทคุณ ที่ปรึกษาเจ้าจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดไทรใหญ่ นั่งปรกนั่งหัตบาตร
พร้อมคณะสงฆ์ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ ที่สำคัญในงานยังมีวงบาซู วงป็อปแดนซ์ในตำนานประกอบด้วย “กำปั้น” กวินพนธ์ พาณิชย์พงส์, “เด็บบี้” เดบาร่าห์ ซี, “โจอี้” สุรเดช ทับทิมใส พร้อมนายโสภณ ชัยมี หรือ "แม็ก" ดารานักแสดงรุ่นใหญ่ เข้าร่วมในพิธีด้วย โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนเข้าร่วมพิธีนับพันคน ต่างพากันยกมือไหว้พร้อมกับเปล่งเสียง สาธุ สาธุ สาธุ จนกึกก้อง
พระโสภณรัตนาภรณ์ (ไพศาล กิตฺติภทฺโท) เจ้าอาวาส กล่าวว่า พิธีสำคัญในครั้งนี้ถือว่าทุกคนได้มาร่วมกันทำบุญ ได้มาร่วมในพิธีฝึกเตโชกสิณ พิธีเพ่งพลังกสิณไฟกรรมฐานที่มีฤทธิ์และได้ผลเร็ว ตัดวิบากกรรม เร่งบุญเพิ่มบารมี แก้กรรมร้ายให้กลายเป็นดี เปิดดวงรับโชค รับทรัพย์ โชคดีตลอดปี ตลอดกาล พร้อมกราบขอพรหลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์แ และเปิดกรุใต้ฐานเจดีย์วัดแก้วฟ้า ซึ่งมีอายุกว่า ๔๗๕ ปี
อนึ่งวัดแก้วฟ้า เป็นชื่อตามข้อมูลประวัติศาสตร์ของวัดนี้ที่บันทึกไว้ว่าเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีปี พ.ศ. ๒๐๙๑ ครั้งนั้นกล่าวถึงสมเด็จพระยอดฟ้าหรือพระเจ้าแก้วฟ้าเมื่อครั้งแผ่นดินสมเด็จพระไชยราชาธิราชเสด็จสวรรคตกระทันหันในปี พ.ศ. ๒๐๗๗ เมื่อเป็นเช่นนี้พระราชโอรสองค์โตคือสมเด็จพระยอดฟ้าหรือพระเจ้าแก้วฟ้าขึ้นครองราชย์อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาต่อจากจากสมเด็จพระไชยราชาธิราช ซึ่งขณะนั้นยังคงมีพระชนมายุ ๑๑ พรรษา เมื่อครองราชย์ได้ประมาณ ๑ ปีก็ถูกท่านขุนวรวงศาธิราชปลงพระชนม์เมื่อปลงพระชนม์สมเด็จพระยอดฟ้าแล้วขึ้นครองราชย์แทนด้วยเหตุนี้ต่อมาขุนวรวงศาธิราชก็ถูกท่านขุนพิเรนทรเทพจับได้แล้วประหารชีวิตสิ้นพระชนม์เมื่อท่านขุนวรวงศาธิราชสิ้นพระชนม์แล้วท่านขุนพิเรนทรเทพ ก็ขึ้นครองราชย์ในปี พ.ศ. ๒๐๔๘ - ๒๐๙๑ เป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาแล้วทรงโปรดฯ ให้จัดสร้างพระอุโบสถวัดแก้วฟ้าเพื่อทรงอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลให้สมเด็จพระยอดฟ้าหรือพระเจ้าแก้วนี่คือจุดที่มาของชื่อ "วัดแก้วฟ้า"

ความคิดเห็น