“เห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ประจําปี2566”จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566
โดยมีนายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิดงาน  ดร. รุจีพัชร  บุญจริง  เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน  ภาคเอกชนร่วมกระทำพิธีเปิดงาน  วันเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้า เซ็นทรัล อยุธยา 
   งาน“เห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ประจําปีงบประมาณ 2566” 
กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2566  บริเวณลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา  อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยช้อป ชม ชิม ผลิตภัณฑ์จากเห็ดตับเต่า นิทรรศการ “เห็ดตับเต่างามที่สามเรือน”สาธิตอาหารด้าน
เกษตรการประกวด “หนุ่มคล้าว  สาวทองกวาว”  ร่วมโหวตการประกวด ผ่าน FB กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงเวลา 18.00 น. วันที่ 19 สิงหาคม 2566

ความคิดเห็น