วธ. เชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน พร้อมเครื่องบริวารพระกฐินถวาย 35 พระอาราม

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชานุญาตให้กระทรวง กรม หน่วยงานองค์กร คณะบุคคล และเอกชนที่มีความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐิน เพื่อน้อมนำไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ในเทศกาลกฐิน พุทธศักราช 2566 จำนวน 311 พระอาราม และวัดไทยในต่างประเทศ จำนวน 31 วัด ซึ่งในปี 2566 ได้กำหนดกฐินกาล เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 – วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ มีพระอารามหลวง จำนวน 35 พระอาราม ที่ยังไม่มีผู้แจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐิน ได้แก่ 1. วัดกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. วัดคูยาง จังหวัดกำแพงเพชร 3. ชัยสามหมอ จังหวัดชัยภูมิ 4. ชุมพรรังสรรค์ จังหวัดชุมพร 5. วัดคิรีวิหาร จังหวัดตราด
 6. วัดแจ้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช 7. วัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช 8. วัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 9. วัดโพธาราม จังหวัดนครสวรรค์ 10. วัดชลธาราสิงเห จังหวัดนราธิวาส 11. วัดเซกาเจติยาราม จังหวัดบึงกาฬ 12. วัดคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 13. วัดเขาโบสถ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 14. วัดไพรสณฑ์ศักดาราม จังหวัดเพชรบูรณ์ 15. วัดมงคลนิมิต จังหวัดภูเก็ต 16. วัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี 17. วัดศรีธรรมาราม จังหวัดยโสธร 18. วัดเมืองยะลา จังหวัดยะลา 19 วัดกลางมิ่งเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 20. วัดบึงพระลานชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 21. วัดสุวรรณคีรีวิหาร จังหวัดระนอง 22. วัดบุญวาทย์วิหาร จังหวัดลำปาง 23. วัดพระเจดีย์ซาวหลัง จังหวัดลำปาง 24. วัดเกตการาม จังหวัดสมุทรสงคราม 25. วัดพระพุทธบาทตากผ้า จังหวัดลำพูน 26. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย 27. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม จังหวัดสุโขทัย 28. วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสุโขทัย 29. วัดหนองโว้ง จังหวัดสุโขทัย 30. วัดไตรธรรมาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 31.วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 32. วัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 33. วัดสำราญนิเวศ จังหวัดอำนาจเจริญ 34. วัดคลองโพธิ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 35. วัดพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐิน เพื่อน้อมนำไปทอดถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวงที่ยังไม่มีเจ้าภาพ ได้ที่กรมการศาสนา ก่อนจะถึงช่วงเทศกาลกฐิน 30 ตุลาคม 2566 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวต่อไปว่า พระกฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐิน เพื่อน้อมนำไปทอดถวายยังพระอารามหลวงต่าง ๆ นอกเหนือจากพระอารามหลวงสำคัญที่ทรงสงวนไว้ จำนวน 18 พระอาราม เนื่องจากปัจจุบันพระอารามหลวงมีจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้กระทรวง กรม และหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไปที่สมควรขอรับพระราชทานผ้ากฐินไปถวาย และผู้ที่ได้รับพระราชทานจะเพิ่มไทยธรรม เพื่อถวายพระราชกุศลตามกำลังศรัทธาของตนก็ได้ โดยกรมการศาสนาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดผ้าพระกฐินพระราชทานและบริวารพระกฐิน ให้แก่กระทรวง กรม หน่วยงาน ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไปที่ขอรับพระราชทาน ประกอบด้วย 1.ไตรจีวร 2.ผ้าห่มพระประธาน 3.เทียนพระปาติโมกข์ 4.ผ้าขาว 5. บาตรสแตนเลส พร้อมถลกบาตร 6.หมอนหนุนพร้อมปลอกสีเหลืองอ่อน 7. ผ้าห่มขนหนู 8. ผ้าแพรสีเหลืองอ่อน 9. ชุดโถข้าว 10. ชุดช้อน - ส้อม 11. ปิ่นโตคาว - หวาน 12. ชุดแก้วน้ำกระบะมุก 13. กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า 14. โคมไฟตั้งโต๊ะ 15. นาฬิกาปลุก 16. ไฟฉาย 17. ชุดสว่านไฟฟ้าไร้สาย 18. กล่องบรรจุเครื่องพระกฐินพระราชทาน ดังนั้น หากกระทรวง กรม คณะบุคคล หรือบุคคลทั่วไป มีความประสงค์จะขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐิน เพื่อน้อมนำไปทอดถวายพระอารามหลวงในปี พ.ศ. 2566 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการศาสนา www.dra.go.th หรือ โทร. 0 2209 3521 ได้ในวันและเวลาราชการ 

ความคิดเห็น