กรมการท่องเที่ยว รุกหนักเปิดที่พักนักเดินทาง หรือ Home lodge ครบทั้ง 77 จังหวัด ภายใต้แนวคิด "From North to South : Thailand's Refined and Diverse Home lodges"

 
รองรับไฮซีซั่น ทางเลือกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยว หวังสร้างเม็ดเงินและกระจายรายได้อย่างทั่วถึง  
นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เผยว่า ที่พักนักเดินทาง หรือ Home lodge เป็นสินค้าและบริการที่กรมการท่องเที่ยวพัฒนาขึ้น โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2563 จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) เริ่มตั้งแต่การวางแนวคิด  
การกำหนดหลักเกณฑ์คุณภาพ และการประเมินตามหลักเกณฑ์คุณภาพ จนถึงวันนี้ ก้าวสู่ปีที่ 4  มีที่พักนักเดินทาง หรือ Home lodge กว่า 2,000 แห่ง มีห้องพักกว่า 5,000 ห้อง ครอบคลุมทั่วทั้ง 77 จังหวัด ตามแนวคิด "From North to South : Thailand's Refined and Diverse Home lodges" ซึ่งที่พักนักเดินทาง ทั้ง 77 จังหวัด มีความหลากหลายในบริบทของแต่ละพื้นที่ตั้งแต่เหนือจรดใต้ สามารถให้นักท่องเที่ยวได้เลือกตามความต้องการ โดยหวังว่าจะสร้างเม็ดเงินและกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ให้กับผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก และชุมชนทั่วประเทศ และเป็นส่วนสำคัญที่จะสามารถรองรับไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงนี้ 
นายจาตุรนต์ เปิดเผยถึงการดำเนินการที่พักนักเดินทาง หรือ Home lodges  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ บ้านย่า โฮมสเตย์ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ว่าแนวคิดในการจัดงานวันนี้ คือ "From North to South : Thailand's Refined and Diverse Home lodges" เพื่อจะสื่อให้เห็นว่า ปัจจุบันเรามีที่พักนักเดินทาง หรือ 
 Home lodges ทั่วประเทศ จากเหนือสุดจนถึงใต้สุด ครบทั้ง 77 จังหวัดแล้ว ซึ่งแต่ละพื้นที่สะท้อนถึงเสน่ห์ความเป็นตัวตน และอัตลักษณ์ มีความหลากหลายทุกมิติ ทั้งในเรื่องของลักษณะที่พัก โลเคชั่น และรูปแบบการให้บริการ พร้อมทั้งราคาที่มีให้เลือกสรร ตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่น และสิ่งที่จะได้พบในทุกที่ที่เหมือนกัน คือ ความสะอาด สะดวก เป็นธรรม ปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม  
นายจาตุรนต์ กล่าวต่อไปว่า กรมการท่องเที่ยวคาดว่าในปีต่อ ๆ ไป จะมีผู้ประกอบการเข้ามาร่วมเป็น Home lodge เพิ่มมากขึ้น โดยการเข้าร่วมนี้ ทางกรมการท่องเที่ยวจะดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพที่พักนักเดินทาง เพื่อยกระดับการบริการที่พักให้มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งโครงการนี้ จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง รวมถึงชุมชนที่จะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย   
"กรมการท่องเที่ยว จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมเป็นครอบครัวที่พัก นักเดินทาง หรือ home lodge เพื่อเป็นพลังสำคัญร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมการท่องเที่ยว www.dot.go.th หรือ Facebook : Thailandhomelodge 

ความคิดเห็น