เริ่มแล้ว CBA Expo 2023มหกรรมแสดงสินค้าเครื่องจักรกล เทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง อาคาร และเหมืองแร่ระดับนานาชาติ

(13 กันยายน 2566) ตอบรับภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างปี 2566 มีแนวโน้มขยายตัว 3% ภาครัฐ-เอกชน ผนึกกำลังจัดงานแสดงสินค้าเครื่องจักรกลหนัก เครื่องมือ เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาคารและเหมืองแร่ ครั้งแรกในประเทศไทย 
ภายใต้ชื่อ CBA Expo 2023 ดึงผู้ประกอบการแบรนด์ชั้นนำกว่า 100 รายจากทั่วโลกร่วมโชว์ศักยภาพบนพื้นที่ 6,000 ตารางเมตร ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน ศกนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. คาดกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า 5,000 ราย 
นายเอกภัทร วังสุวรรณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในพิธีเปิดงาน CBA Expo 2023 มหกรรมแสดงสินค้าเครื่องจักรกลหนัก เครื่องมือ เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาคารและเหมืองแร่ ถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมไปถึง
โครงการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน จะยังคงเป็นแรงผลักดันที่สำคัญให้ธุรกิจก่อสร้าง อาคาร และเหมืองแร่ ของไทยขยายตัวรุดหน้าต่อไป ขณะเดียวกันการตื่นตัวของภาคธุรกิจเพื่อเตรียมรับการแข่งขันจะเป็นปัจจัยเร่งให้อุตสาหกรรมก่อสร้าง อาคาร และเหมืองแร่ ของไทยต้องปรับตัวเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับภูมิภาคที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นด้วย 
“ภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2566 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยข้อมูลศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2566 เปิดเผยมูลค่าการก่อสร้างภาครัฐในปี 2566 มีแนวโน้มขยายตัว +3%YOY แตะระดับ 817,000 ล้านบาท จากโครงการเมกะโปรเจกต์ที่มีการก่อสร้างต่อเนื่องจากในอดีตมีความคืบหน้า รวมถึงยังมีการประมูล และก่อสร้างโครงการใหม่ๆ อีก ส่วนมูลค่าการก่อสร้างภาคเอกชนในปี 2566 มีแนวโน้มขยายตัวเช่นกันอยู่ที่ 586,000 ล้านบาท (+3%YOY) โดยเป็นการขยายตัวของมูลค่าการก่อสร้างที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ได้แก่ อาคารสำนักงาน และพื้นที่ค้าปลีก รวมถึงการ Renovate พื้นที่ค้าปลีก และโรงแรม เพื่อรองรับการฟื้นตัวของกำลังซื้อในประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น”
ทั้งนี้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความสามารถทางธุรกิจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยในทุกระดับให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล สามารถฝ่าอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ต้นทุนการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นผลจากการปรับตัวขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง รวมไปถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม หนึ่งในพันธกิจสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมคือการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก การนำเครื่องจักร เทคโนโลยี และนวัตกรรม สมัยใหม่เข้ามาใช้จะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยดูแลสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ดังนั้น งาน CBA Expo 2023 จึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาคาร และเหมืองแร่ในการเลือกสรรเทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อนำไปใช้ในธุรกิจ กระทรวงอุตสาหกรรมตระหนักถึงประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวม จึงเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน CBA Expo 2023 เนื่องจากอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาคาร และเหมืองแร่ เป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม นั่นหมายถึงว่า หากอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาคาร และเหมืองแร่ ไทยมีความแข็งแกร่งก็จะส่งผลดีให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ แข็งแกร่งไปด้วยเช่นกัน
-มีต่อ-
นางสาวฐิติรัตน์ ปฐวีวรากิตติ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มบี โกลบอล มาร์เก็ตติ้งส์ จำกัด ในฐานะผู้จัดงาน CBA Expo 2023 กล่าวเสริมว่า มหกรรมแสดงสินค้าเครื่องจักรกลหนัก เครื่องมือ เทคโนโลยี และการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาคารและเหมืองแร่ มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. ณ ฮอลล์ EH100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยรวบรวมนวัตกรรมต่างๆ ด้านการก่อสร้าง อาคารและเหมืองแร่ ไว้อย่างครบถ้วนภายในงานเดียว เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้เข้าร่วมแสดงงานได้มีโอกาสเจรจาธุรกิจโดยตรงต่อผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจสั่งซื้อทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ภายในงานจัดแสดงเครื่องจักรแบรนด์ชั้นนำระดับโลก 
ทั้งเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สำหรับการก่อสร้าง อาคารและเหมืองแร่ มากกว่า 100 แบรนด์ บนพื้นที่รวม 6,000 ตารางเมตร ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารของศูนย์ฯ ไบเทค ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ เยอรมนี อินเดีย รัสเซีย ฯลฯ เข้าร่วมแสดงเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งบางรายการเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในเอเชียและในประเทศไทย
 ยิ่งไปกว่านั้น งาน CBA Expo 2023 ต้องการให้ผู้เข้าร่วมชมงานสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าได้อย่างไร้รอยต่อ จึงมีการจัดโซนพิเศษด้านลีสซิ่งและประกันภัย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจซื้อเครื่องจักรได้สอบถามและปรึกษาได้โดยตรง 
ทางคณะผู้จัดงานฯ มีความมุ่งหวังให้ CBA Expo 2023 เป็นเวทีจัดแสดงและเปิดตัวเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ของอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคารและเหมืองแร่ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการในการนำไปพัฒนาประสิทธิภาพงานก่อสร้าง เพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค  นอกจากนี้ ยังมีการจัดสัมมนาซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน มาร่วมถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อมูลเชิงเทคนิคและอัพเดทเทรนด์ต่างๆ ที่ข้องในอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคารและเหมืองแร่ ในหัวข้อต่างๆ อาทิ "ระบบขนส่งทางราง โครงข่ายคมนาคมหลักสำหรับการเดินทางไร้รอยต่อ" โดยกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม 
รศ.ดร. พิษณุ  บุญนวล ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาเหมืองแร่ เพื่อเปลี่ยนเป็นเหมืองแร่สีเขียว” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มุ่งหวังสร้างความตระหนักรู้ด้านการจัดหารปัญหาสิ่งแวดล้อม กับผู้ประกอบการและนักลงทุน ภายในงานด้วย
นายสิรภพ ตันติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอ.ซี.อาร์. จำกัด (O.C.R.) ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรกลหนัก เพื่อการก่อสร้าง เกษตรกรรม และเหมืองแร่แบบครบวงจร กล่าวว่า อุตสาหกรรมก่อสร้างภายในประเทศ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม O.C.R. มุ่งหวังสร้างความสำเร็จทางธุรกิจ  พร้อมใส่ใจดูแลสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อโลก จึงยกทัพเทคโนโลยีสะอาด พลังงานทางเลือก มาให้กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาคารและเหมืองแร่ ได้อัพเดทเทรนด์ สร้างค่านิยมสำหรับโลกใบใหม่ไปด้วยกัน โดย O.C.R. ร่วมออกบูธที่งาน CBA Expo 2023 หมายเลข B02 จัดแสดงเทคโนโลยีรถตักล้อยางพลังงานสะอาดและแพลนท์คอนกรีตรักษ์โลก รวมถึงตัวเครื่องจักรหนัก เทคโนโลยีอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมจัดมีโปรโมชั่นพิเศษ เชิญชวนผู้สนใจร่วมชมและแลกเปลี่ยนความรู้นวัตกรรมร่วมกัน 
อย่างไรก็ตาม ทางผู้จัดงาน CBA Expo 2023 รวมถึงพันธมิตรธุรกิจผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คาดหวังให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจตลอด 3 วันของการจัดงานฯ รวมแล้วกว่า 5,000 ราย สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนเข้าชมงานได้ผ่านทาง www.consbuildasia.com 
                   ***///****


ความคิดเห็น