สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล” เร่งผลักดันสินค้าGI เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

สำนักงานงานพาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี กำหนดการจัดงาน
Smart Central GI นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ กิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และ
งานแสดงและจำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และสินค้าที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2566 ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ จตุจักร กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์มีดังนี้
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้สินค้าสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ (G) ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑลและจังหวัด
ใกล้เคียง ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
2. เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและช่องทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ เกิดการเชื่อมโยงกับภาคการตลาด
เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มมูลค่าการค้าให้กับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ สินค้าอัตลักษณ์ สินค้าเด่น
และสินค้าชุมชน เข้าสู่ระบบเกษตรเชิงพาณิชย์
ร่วมจับคู่เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ GI โดยตรง ทั้งแบบ Onsite & Online
พบกับความบันเทิงภายในงานตลอดงานและพบกับการแสดงจากศิลปินชื่อดัง
วันที่ 25 ตุลาคม 66 คุณเก๋ กรกต ท็อปไลน์
วันที่ 27 ตุลาคม 66 คุณบิว พงค์พิพัฒน์

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมงานได้ฟรีเลือกซื้อเลือกชมสินค้า G สินค้าเอกลักษณ์และมีคุณภาพภาคกลางปริมณฑล
อาหารรสเด็ด อร่อยโดนใจ จากผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2566 ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เจเจ
มอลล์ จตุจักร กรุงเทพฯ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี กำหนดจัดพิธีเปิดงาน วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้า เจเจ
มอลล์ จตุจักร กรุงเทพฯ 
ได้รับเกียรติจาก นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พาณิชย์จังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล และพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง ภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดงานอย่างเป็น
ทางการ

ความคิดเห็น