หมดกังวลผมร่วง! วช. นำเทคโนโลยีพลาสมาเย็น “PlasOne” ฟื้นฟูเส้นผม รวดเร็ว ปลอดภัย คว้ารางวัลเหรียญทอง สวิส

สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
ได้นํานวัตกรรม "PlasOne เทคโนโลยีพลาสมาเย็นจากอากาศเพื่อการฟื้นฟูเส้นผม" ของ ดร.พิพัฒน์ ปรมาพิจิตรวัฒน์ และคณะ จากศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาค คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประกวดในงานนวัตกรรมระดับโลก ครั้งที่ 49 International Exhibition of Inventions Geneva และได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ เมื่อวันที่ 17-21 เมษายน 2565 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
ดร.พิพัฒน์ กล่าวว่า ปัญหาผมร่วงและผมบางเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่ทําให้ผู้ชายหลายคนรู้สึกขาดความมั่นใจ โดยเฉพาะผู้ชายวัย 30 ปีขึ้นไป มักหลีกเลี่ยงปัญหานี้ไม่ได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนตามวัยและพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ แต่เมื่อรู้ตัวอีกที หัวก็เริ่มล้านแล้ว
จากปัญหาดังกล่าว ทีมวิจัยจึงพัฒนานวัตกรรม “PlasOne เทคโนโลยีพลาสมาเย็นจากอากาศเพื่อการฟื้นฟูเส้นผม” ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาผมร่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และใช้งานง่าย โดยการนําเครื่องพลาสมาสัมผัสที่บริเวณศีรษะที่มีปัญหาผมร่วง เครื่องพลาสมาจะสร้างอนุมูลออกซิเจนและไนโตรเจนจากอากาศ ไปทำปฏิกิริยากับผิวหนังจนถึงในระดับเซลล์ อนุมูลของพลาสมาจะช่วยกระตุ้นให้เซลล์รากผมที่อ่อนแอหรือเจริญเติบโตช้า สามารถงอกใหม่และแข็งแรงขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและออกซิเจนไปยังเซลล์รากผม รวมถึงกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดฝอยใหม่ และช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนซึ่งมีส่วนช่วยให้ผมกลับมางอกใหม่และแข็งแรง 
นวัตกรรม “PlasOne เทคโนโลยีพลาสมาเย็นจากอากาศเพื่อการฟื้นฟูเส้นผม” นับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงและศักยภาพสูงในการช่วยฟื้นฟูเส้นผม มีขนาดเล็กพกพาสะดวก ระยะเวลาที่ใช้ในการรักษาบนศีรษะใช้เวลาสั้น ครั้งละประมาณ 5-15 นาที วันละ 3-4 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ตามระดับความรุนแรงของปัญหา รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้ใช้ โดยไม่มีผลข้างเคียง อีกด้วย
ปัจจุบัน นวัตกรรม "PlasOne เทคโนโลยีพลาสมาเย็นจากอากาศเพื่อการฟื้นฟูเส้นผม" มีความพร้อมสู่เชิงพาณิชย์แล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานการรับรองสำหรับการจำหน่าย

ความคิดเห็น