บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2021

“มหกรรมไหมไทย สู่เส้นทางโลก Thai Silk Road To The World”

รูปภาพ
กรมหม่อนไหม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านหม่อนไหมทั้งระบบ ตั้งแต่การพัฒนาพันธุ์การอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์ การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนไหม การส่งเสริม และการเผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และส่งสริมการตลาดหม่อนไหม ซึ่งแต่ละห่วงโซ่การผลิตมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันทั้งระบบ เมื่อมีการส่งเสริมให้มีการผลิตก็จำเป็นต้องหาตลาดจำหน่ายผลผลิต  เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อน เลี้ยงไหม กลุ่มผู้ทอผ้าไหมและกลุ่มผู้ประกอบการด้านหม่อนไหมมีรายได้และกระตุ้นเศรษ ฐกิจ มีอาชีพที่ยั่งยืน และช่วยกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาหม่อนไหม ให้คงอยู่กับประเทศไทยสืบไป สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผล กระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตสินค้าหม่อนไหมที่ขาดโอกาสและไม่มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ภารกิจที่ต้องดำเนินโดยเร่งด่วนประการหนึ่ง คื การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดผ้าไหมให้ผู้บริโภคทั้งภายใ

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร - เวียนเทียน น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ประพฤติปฏิบัติ นำสู่สังคมสงบสุข ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องใน “วันมาฆบูชา”

รูปภาพ
วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๐๗.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในส่วนกลาง กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะสงฆ์วัดสระเกศ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน  เนื่องในวันมาฆบูชา บริเวณพระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมีการถ่ายทอดสดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผ่าน Facebook กรมการศาสนาและในส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมฯ ตามบริบทของแต่ละพื้นที่โดยปฏิบัติตามมาตรการและคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยจัดกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ ผ่านทางไลน์ แอพลิเคชั่น (Line Application) วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หรือทาง https://เวียนเทียนออนไลน์มาฆบูชา2564.com เพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญความด

ฉลองครบรอบ 60 ปี “แปซิฟิค เฮลธ์แคร์” สร้างสรรค์แคมเปญตอบแทนสังคม “6 of Pride: 6 โครงการส่งเสริมความยั่งยืน” พร้อมมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมนานต่อเนื่อง 6 ปี

รูปภาพ
บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านเวชกรรม อุปกรณ์ทางการแพทย์ โภชนาการ เวชสำอาง และ สินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อสุขภาพ นำโดย ซีริล เฟรเดอริค เบอร์แมน ประธานกรรมการ และ พาทริค โรมัน บรูล์มาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดงาน    “6 of Pride: 6 โครงการส่งเสริมความยั่งยืน” ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีแห่งการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการสร้างสรรค์แคมเปญใหญ่ในรอบ 6 ทศวรรษตอบแทนสังคม พร้อมวางแผนดำเนินกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนต่อเนื่องยาวนาน 6 ปี รวมมูลค่าความช่วยเหลือตลอดโครงการเป็นจำนวน 6,666,666 บาท ซีริล เฟรเดอริค เบอร์แมน ประธานกรรมการ บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า กลุ่มบริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2504 โดย นายฟริทส์ เบอร์แมน ผู้ก่อตั้ง  และในปี พ.ศ. 2564 จะเป็นปีแห่งการครบรอบ 60 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งด้านการขายและการตลาดผลิตภัณฑ์ด้านเวชกรรม โภชนาการ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในโรงพยาบาล ทั้ง

กรมการปกครอง ประกาศมอบรางวัล “สุขนี้ที่อำเภอ”

รูปภาพ
กรมการปกครอง ประกาศมอบรางวัล “สุขนี้ที่อำเภอ”  แก่ประชาชนที่ร่วมแชร์ประสบการณ์ พร้อมยกย่อง เชิดชูเกียรติ “อำเภอสร้างสุข”    กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศมอบรางวัล 3 เรื่องราวจากประชาชนที่ได้รับคัดเลือกในกิจกรรม “สุขนี้ที่อำเภอ” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการสะท้อนมุมมองต่อการรับบริการในที่ว่าการอำเภอ ตลอดจนบุคลากรที่ให้บริการในแต่ละอำเภอ รวมถึงประกาศรางวัล “อำเภอสร้างสุข” สำหรับที่ว่าการอำเภอที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุด 3 อันดับแรก เพื่อยกย่อง เชิดชู เป็นแบบอย่างอันดีต่อไป ผ่านไปแล้วสำหรับโครงการอำเภอสร้างสุข ประจำปี 2563 อีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแชร์มุมมอง และประสบการณ์ต่อการให้บริการ กรมการปกครอง จึงได้มอบรางวัลให้แก่ประชาชนที่ผ่านการคัดเลือกในกิจกรรม “สุขนี้ที่อำเภอ” จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 15,000 บาท ได้แก่ คุณยินดี ห้วยหงษ์ทอง ที่ได้แชร์ประสบการณ์ ‘เหมือนได้เกิดใหม่’ เมื่อได้รับบัตรประชาชนใบแรกในวัย 58 ปี จากการช่วยเหลือของสำนักทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี, คุณพี​รด​นย์​ อา​มิน ที่กล่าวชื่นชมฝ่ายปกครอง ณ ที่ว่าการอำเภอเม

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา วิถีใหม่

รูปภาพ
      วันพุธที่  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการแถลงข่าวกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม          นายอิทธิพล  กล่าวว่า ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ นี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการดำเนินกิจกรรม         ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จึงได้มุ่งเน้นในเรื่องของ การสร้างการรับรู้ องค์ความรู้ ความสำคัญของวันมาฆบูชา รวมถึงการส่งเสริม เชิญชวน ให้พุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในรูปแบบวิถีใหม่ (New normal)  โดยจัดกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ ผ่านทางไลน์ แอพลิเคชั่น (Line Application) วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หรือทาง https://เวียนเทียนออนไลน์มาฆบูชา2564.com และจัดทำสติกเกอร์ไลน์ “พี่โชคดี น้องมีบุญ” เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่