บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2024

วช.เตรียมความพร้อมนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษา เดินหน้าบ่มเพาะและเสริมสมรรถนะด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

รูปภาพ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา: บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2567 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร  ในโอกาสนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ เรื่อง “การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฟันเฟืองหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยยุคสังคมอัจฉริยะ” ในวันที่ 29 มกราคม 2567  ดร.วิภารัตน์ ได้กล่าวว่า การบ่มเพาะและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนานักประดิษฐ์รุ่นใหม่เป็นการเสริมสร้าง ทักษะและเทคนิคด้านการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม วช.ให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานของงาน ซึ่งการนำงานวิจัย เทคโนโลยี ประดิษฐกรรมและนวัตกรรมเข้ามาเสริมสร้างการพัฒนากำลังคนและการพัฒนาประเทศ โดยการบ่มเพาะในครั้งนี้ ยังจะเป็นเส้นทางในการสร้างแรงจูงใจให้กับนักประดิษฐ์ในระดับอุดมศึกษา และโอกาสในรับการสนับสนุนเพื่อจัดทำโครงการที่มีคุณ

วช. เข้าร่วมแถลงเปิดตัวสื่อสร้างรรค์ “KOYORI หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ ปี 2023”

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวสารคดี “KOYORI หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ ปี 2023” โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวและแถลงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนประเทศในด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม และเรื่อง Soft Power พร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัท ยิบอินซอย จำกัด ผู้บริหารจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมงาน ณ Training Center บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้กล่าวเปิดงานว่า วช. ได้รับมอบหมายจาก นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นตัวแทนในงานแถลงข่าวหนังสารคดี Koyori หลอมรวม สืบสาน งานหัตถศิลป์ 2023 ซึ่งทางท่านรัฐมนตรีได้มีการแถลงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนประเทศในด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นเพื่อความเป็นเลิศ

วช. และ บ.ดาว ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ดันงานวิจัย “แป้งโอคาร่าจากกากถั่วเหลือง” ลดปัญหา Food waste เพื่อสังคมยั่งยืน

รูปภาพ
วันที่ 23 มกราคม 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ดาวประเทศไทย ลงพื้นที่ติดตามผลสำเร็จจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผลการดำเนินงานโครงการ เรื่อง “การลดขยะกากถั่วเหลืองจากชุมชนและอุตสาหกรรมโดยนำไปแปรรูปเป็นแป้งโอคาร่าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารมูลค่าสูง” ซึ่ง วช. ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ร้านเบเกอรี่สคูล มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จังหวัดชลบุรี โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นางสาวศิรินทร์พร เดียวตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย และ นางสาวกรรณิกา ดุรงคเดช ผู้อำนวยการภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามผลสำเร็จจากงานวิจัยการถ่ายทอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ : ควบคู่การพัฒนาสังคมก

วช. ชูกาแฟบ้านป๊อก พร้อมหนุนปลูกกาแฟเพื่อต่อยอด ขยายผลและเชื่อมโยงธุรกิจกาแฟชั้นนำ

รูปภาพ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบหมายให้ ดร.สุพจน์ อาวาส ผู้ทรงคุณวุฒิ วช. และนางยุพิน เลิศบุรุษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาเชิงพื้นที่และชุมชน กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม นำนายไพบูลย์ พรหมเป็ง ประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกชา-กาแฟคุณภาพ พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอแม่ออน เกษตรอำเภอแม่ออน และนายผดุงเกียรติ ใจวงษ์ เยาวชนนักแปรรูปกาแฟที่มีกิจการเป็นของตนเอง เข้าพบนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิ์ถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิ์ถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณและขอชื่นชม วช. ที่สนับสนุนภารกิจของจังหวัดเชียงใหม่และต่อยอดกาแฟในพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ ทั้งนี้ ขอให้ วช. และกลไกของจังหวัดที่เกี่ยวข้อง สอบถามความเป็นไปได้ทั้งในส่วนของการยกระดับกาแฟคุณภาพและการขยายพื้นที่เพาะปลูก เพื่อให้มีปริมาณกาแฟเพียงพอกับการบริโภค ว่าสามารถขยายพื้นที่ไปอำเภออื่นได้ไหม และขอให้นำประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาพิจารณาประกอ

อจลวิชญ์-ณภัทร คว้าแชมป์ ” พีพีทีวี จูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์ ”สนาม 7 ปิดฤดูกาลที่เขาใหญ่

รูปภาพ
อจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล และณภัทร ไชยพานิช สองสวิงคนเก่งจากคลาสบี และซี ชาย หวดคว้าแชมป์ไปครอง จากการแข่งขัน“ พีพีทีวี จูเนียร์ กอล์ฟทัวร์ ”สนามที่ 7 ปิดฤดูกาลปี 2566-2567  ณ สนามกอล์ฟเขาใหญ่ คันทรี่คลับ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา การแข่งขัน “พีพีทีวี จูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์ 2566-2567” จัดโดยชมรมนักกอล์ฟเยาวชนไทย หรือ เจจีทีซี(Junior Golf of Thailand Club) โดยการสนับสนุนจาก พีพีทีวี ช่อง 36 สายการบินบางกอกแอร์เวย์  น้ำดื่มสิงห์ และข้าวตราจัสมิน โดยสนามที่ 7 ปิดฤดูกาลปี 2566-2567 จัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2567 ณ  สนามกอล์ฟเขาใหญ่คันทรี่คลับ พาร์ 72  จ.นครราชสีม เรื่มการแข่งขัน 2 วัน 36 หลุมปรากฏว่า สองหนุ่มน้อยจากพิษณุโลกอจลวิชญ์ อนันตะเศรษฐกูล คว้าแชมป์คลาสบี ชายไปที่ 1 อันเดอร์พาร์ 143 ขณะที่ณภัทร ไชยพานิช  ซิวแชมป์คลาสซี ชายไปที่ 3 อันเดอร์พาร์ 141 คลาสบี หญิง ตกเป็นของ รันย์ชรี หาญพิพัฒน์ จากเชียงใหม่ ที่ 14 โอเวอร์พาร์ 158  และแชมป์คลาสซี หญิง ได้แก่ คิม ยูจิน จากเมืองชินบุก ประเทศเกาหลีใต้ ที่ 5 โอเวอร์พาร์

วช. ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดงานฟอรั่มไม้มีค่า “สร้างเสน่ห์ชุมชนสีเขียว: Enchanting Green Community” ผสานพลังความร่วมมือเพื่อสนับสนุน “ไม้มีค่า” ให้เกิดการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของไทย

รูปภาพ
วันที่ 16 มกราคม 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ หน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดงานฟอรั่มไม้มีค่า “สร้างเสน่ห์ชุมชนสีเขียว: Enchanting Green Community” เพื่อผลักดันให้เกิดการนำผลงานโครงการชุมชนไม้มีค่าไปสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมนี้ คณะผู้บริหาร วช. และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “ชุมชนไม้มีค่า เพิ่มป่า เพิ่มรายได้ให้ชุมชน” โดย ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนชุมชนไม้มีค่า และมีผู้บริหารจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ผู้นำชุมชน นิสิต นักศึกษา และสื่อมวลชน ให้ความสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวจำนวนมาก ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่

ว.เทคนิคระยอง เป็นเจ้าภาพ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

รูปภาพ
นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เป็นประธานพิธีเปิดงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2566" โดยมี นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง จ่าสิบเอก สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ  นายวีรยุทธ อนุจิตรอนันต์ รองประธานหอการค้าจังหวัดระยอง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณะครูที่ปรึกษา นักเรียน นักศึกษา เจ้าของผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมงาน ณ วิทยาลัยเทคนิค(วท.)ระยอง  นายวิทวัต กล่าวว่า  กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าสูงสุดในการเรียนอาชีวศึกษา ทำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ มีทักษะการเรียนรู้ที่ดีและแม่นยำขึ้น การทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จะทำให้เกิดการบูรณาการ นำองค์ความรู้และทักษะไปใช้ประดิษฐ์ คิดค้นสร้างสรรค์ผลงานด้านนวัตกรรมให้มีมาตรฐาน  และสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการศึกษาทางเลือก ที่จะสร้างอาชีพ สร้างราย

วท.ระยอง จัดอบรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง ช่างติดตั้ง ผนังมวลเบา และงานปูกระเบื้อง

รูปภาพ
19 มกราคม 2567 วิทยาลัยเทคนิคระยอง  โดย นายกิตติพงค์ อุตตมะเวทิน ผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด (ปูนลูกดิ่ง-ปูนจิงโจ้) โดย นางสาวนุช ยิ่งไพบูลย์ ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์องค์กรฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพช่างติดตั้ง ผนังมวลเบา และงานปูกระเบื้อง ให้นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคระยอง เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนและสามารถนำไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง นายกิตติพงค์ กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนในสายอาชีวศึกษา ในรายวิชาต่าง ๆ เน้นการลงมือปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะฝีมีอ ในการทำงานและการแก้ไขปัญหาขณะปฏิบัติงานจริง โดยการเรียนการสอนนั้นต้องเป็นการเรียนการสอนที่สามารถต่อยอดมาเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักได้ ดังนั้น วท.ระยอง จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพช่างติดตั้ง ผนังมวลเบา บริเวณโรงอาหารใหม่ปูกระเบื้องห้องเรียน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยมุ่งพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา อบรมและการฝึกอาชีพตามความเหม