บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2021

ปลัดกรุงเทพฯ ร่วมกับ ผอ.สำนักการศึกษากรุงเทพ ร่วมโครงการ”ปันน้ำใจ สู่น้องเรียนออนไลน์”

รูปภาพ
  โครงการ "ปันน้ำใจ สู่น้องเรียนออนไลน์" ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ยังคงแพร่ระบาคอยู่อย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ ระบาด รวมถึงการงดกิจกรรมการเรียนการสอน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437โรงเรียน ส่งผลให้ครูผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอน โดยกำหนดให้นักเรียนเรียนรู้ทางออนไลน์ (Onเline) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากที่บ้านตามช่องทางและสื่อที่ กำหนด ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จากผลการสำรวจความพร้อมของนักเรียนในการเรียนออนไลน์ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนในสังกัดยังขาดความพร้อมในการเรียนรู้แบบออน ไลน์ โดยมีสาเหตุหลักจากการขาดอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค หรือโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน (Smart phone) จึงเป็นเหตุให้นักเรียนบางส่วน ขาดโอกาส ช่องทางในการเรียนรู้ ตลอดจนได้รับความรู้ไม่ถึงเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่กำหนด ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ตระหนักและมีความห่วงใยปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ส

“เอนก” ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงพยาบาลบุษราคัม พร้อมมอบห้อง ICU ความดันลบเคลื่อนที่

รูปภาพ
  “เอนก” ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงพยาบาลบุษราคัม พร้อมมอบห้อง ICU ความดันลบเคลื่อนที่และนวัตกรรมทางการแพทย์แก่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยรัฐบาลเตรียมปลดล็อกหรือให้ข้อยกเว้น ปรับระบบราชการ กฎหมาย ระบบยุติธรรมให้สอดรับกับสถานการณ์โควิด-19 ชี้โควิดของไทยเริ่มคงที่ คนหายป่วยกลับบ้านมากกว่าคนติดเชื้อใหม่   เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล เลขานุการ รมว.อว. ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผช.รมว.อว. ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และผศ.ดร.ณัฐพล ฤกษ์เกษมสันติ์ หัวหน้าโครงการวิจัยและนวัตกรรม ตรวจเยี่ยมพื้นที่ติดตั้งนวัตกรรมห้อง ICU ความดันลบเคลื่อนที่ โรงพยาบาลบุษราคัม พร้อมส่งมอบนวัตกรรมทางด้านการแพทย์แก่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)โดยมี นพ.ธงชัย กีรติหัตยากร รองปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ช่วยปลัด สธ. และ ผอ.โรงพยาบาลบุษราคัมให้การต้อนรับ   ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก กล่าวว่า ตั้งใจมาให้กำลังใจ สธ. และบุคลากรทางการแพทย์เป็นสำคัญ รพ.บุษรา

GC และ GCM ร่วมกับพันธมิตร คู่ค้าผู้ประกอบการพลาสติก 84 ราย มอบนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบครบวงจรช่วยผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย ในพื้นที่เสี่ยงสูง

รูปภาพ
  จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปราการ และ ระยอง • สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลก โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยติดเชื้อมากกว่า 20,000 คนต่อวัน ส่งผลให้สถานพยาบาลไม่เพียงพอ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงยังมีความต้องการชุดและอุปกรณ์เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยง • ด้วยเหตุนี้ GC ผู้นำนวัตกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก และ GCM ผู้ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ได้ร่วมมือกับพันธมิตร คู่ค้าผู้ประกอบการจำนวน 84 บริษัท ส่งมอบผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ จากนวัตกรรมพลาสติกที่มีคุณภาพแบบครบวงจรให้แก่โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยในพื้นที่ที่มีการระบาดสูง ภายใต้โครงการ “Greater Care Charity by GC & Customers” จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และ บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด หรือ GCM ร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าผู้ประกอบการพลาสติก 84 บริษัท ส่งมอบนวัตกรรมพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบครบวงจรให้แก่โรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ และศูนย์พักคอย รวม 4 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรปรากา

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ สืบสานอัตลักษณ์ไทย ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

รูปภาพ
  นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา  เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 นี้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระราชวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพสกนิกรไทยมาโดยตลอด และในวาระอันเป็นมิ่งมหามงคลนี้เป็นโอกาสอันดีที่ หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน และองค์การทางศาสนา ร่วมจัดพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยจะออกอากาศในวันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 17.00 - 17.45 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT เพื่อให้ศาสนิกชนได้แสดงความจงรักภักดี และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนา  ตลอดจนได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) ทั่วประเทศ จะร่วมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคล กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมมือกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด และศู

กรมการศาสนชวน"อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์ "

รูปภาพ
กรมการศาสนา รวมพลังเครือข่าย นำมิติทางศาสนาบ่มเพาะเยียวยาจิตใจพุทธศาสนิกชน "อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์ " ในวันธรรมสวนะ ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ตั้งจิตน้อมใจเป็นกุศล อยู่บ้าน สร้างบุญ ลด ละ เลิก อบายมุขตลอดพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสิริมงคลแก่ ตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ และร่วมสืบสานวัฒนธรรมวิถีใหม่ โดยเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา "อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์ " ที่พุทธศาสนิกชนสามารถประกอบศาสกิจได้ในรูปแบบออนไลน์ ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนสามารถทำบุญกุศลและปฏิบัติธรรมตามรูปแบบของพุทธศาสนิกชนที่เคยปฏิบัติได้ ตลอดพรรษา และมีโอกาสได้ทำความดีอย่างต่อเนื่องในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยเช่นนี้ นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในวงกว้าง ทำให้ในบางพื้นที่วัดไม่สามารถเปิดให้ พุทธศาสนิกชนเข้า