บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2021

คลาสออนไลน์เปิดตัวทีมผู้บริหารเลือดใหม่ พร้อมจับมือพันธมิตรสร้างสรรค์แพลตฟอร์มการศึกษา

รูปภาพ
  บริษัทคลาสออนไลน์ฟอร์มทีมใหม่ เปิดตัวผู้บริหารรุ่นใหม่ พร้อมผนึกความรู้แบบแน่น และพุ่งเป้าดันความรู้สู่การเป็นแพลตฟอร์มด้านศึกษาสู่งสังคมอย่างสร้างสรรค์พรอมจับมือพันธมิตรทั้งรัฐและเอกชน มุ่งมั่นบริการการศึกษาแก่นักเรียนทั่วไปฟรี!! ดร.ณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์ ทีมบริหาร บริษัท คลาสออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า บริษัทเป็นแพลตฟอร์มกวดวิชาออนไลน์ที่มีเป้าหมายการเป็นแพลตฟอร์มทางการศึกษาเพื่อสังคมบนเว็บไซต์ www.classonline.co.th ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง และนักเรียน ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่าง ๆ พร้อมกันนี้ยังได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรทางการศึกษา ทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน นักเรียนทุกคนสามารถสมัครคอร์สเรียนจากสถาบันกวดวิชาและติวเตอร์ชื่อดังที่มีความสามารถ โดยนักเรียนสามารถเข้าเรียนในวิชาต่าง ๆ ที่สมัครไว้ได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมทั้งขอรับคำปรึกษาหรือการแนะแนวจากทีมงานของคลาสออนไลน์ได้ พร้อมกันนี้ คลาสออนไลน์ยังมุ่งมั่นจะให้บริการด้านการศึกษาแก่นักเรียนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า และคืนกำไรให้แก่สาธารณประโยชน์ผ่านกิจกรรมเพ

62 ปี วช. เปิดตัว เด็กเก่ง คิดค้น “ถุงตอนกิ่งสำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง” รักษ์โลก คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติ มาครอง

รูปภาพ
  วันที่ 28 ตุลาคม 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดแถลงข่าว “NRCT Talk: 62 ปี วช. เปิดตัวผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ถุงตอนกิ่งสำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง” ที่นำขยะทางการเกษตรมาพัฒนาเป็นถุงเพาะชำที่ให้ธาตุกับต้นไม้ได้ หนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่เข้าร่วมประกวดในเวทีนานาชาติงาน “The Innovation Week in Africa (IWA 2021) ณ ประเทศโมร็อกโก”  นายสมปรารถนา สุขทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช.ได้ส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยในการนำผลงานที่มีคุณภาพและมีศักยภาพด้านการวิจัยและด้านการประดิษฐ์คิดค้น  เข้าร่วมแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานในเวทีระดับนานาชาติ นั้น ทำให้ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมของคนไทยที่ไปเผยแพร่ เป็นที่รู้จักสามารถนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดผลงานให้ได้มาตรฐานเกิดการยอมรับในทางการตลาดและก้าวสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป ในครั้งนี้ วช. ได้สนับสนุนผลงานสิ่งประดิษฐ์ “ถุงตอนกิ่งสำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง” ของ นายพรหมพิริยะ ขัตติยวงษ์,นายนรากรณ์ ธนิกกุล, นายจิราวัฒน์ ศรีศิลป์โสภณ, นายอชิตพล จินดาพรรณ นักเรียนชั้นมัธยม

62 ปี วช. ยกงานวิจัย “นวัตกรรมเซนเซอร์ฉลาดสำหรับตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหารและสิ่งแวดล้อม” มาโชว์

รูปภาพ
  วันที่ 28 ตุลาคม 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดแถลงข่าว “NRCT Talk: 62 ปี วช. นวัตกรรมรักษ์โลก” โชว์ “นวัตกรรมเซนเซอร์ฉลาดสำหรับตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหารและสิ่งแวดล้อม” หนึ่งในนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2564 โดยมี ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกับ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า สิ่งที่นักวิจัยถูกวิจารณ์ คือ การอยู่บนหอคอยงาช้าง งานวิจัยไม่มีช่องทางการสื่อสารมากเพียงพอ NRCT Talk ถือเป็นเวทีให้กับนักวิจัยเพื่อสื่อสารงานวิจัยไปยังสาธารณะ ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนเกินไป เป็นการสร้างปัญญาให้กับประเทศ ให้ประชาชนสามารถหยิบยกไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้ หวังว่าจะช่วยให้ประเทศไทยเห็นคุณค่าในการลงทุนด้านวิจัย และนวัตกรร

62 ปี วช. มิติใหม่ พัฒนาไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม

รูปภาพ
  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ครบรอบ 62 ปี พร้อมก้าวเข้าสู่ปี 63 ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาผลงานวิจัย เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า เนื่องในโอกาส  “วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 62 ปี” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วช. ได้มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้พัฒนาขึ้น สร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่าสามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่เหมาะสม รวมถึงการต่อยอดงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ  นอกจากนี้ วช. มีภารกิจสำคัญเป็นหน่วยงานให้ทุนวิจัยหลักของประเทศ รวมถึง การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ NRIIS (National Research and Inter System) ที่สามารถบริหารจัดการทุนวิจัยในแบบออนไลน์ ได้ 100% และ วช. จัดทำมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล  กิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาส

คลื่นลูกใหม่กุ้งขี้เหล็กสีกับซีซ่าร์บิ๊กเลิฟ

รูปภาพ
 คลื่นลูกใหม่กุ้งขี้เหล็กสีกับซีซ่าร์บิ๊กเลิฟเสริมทัพให้ค่ายบิ๊กเลิฟมิวสิคส้แก้มค่ายบิ๊กเลิฟมิวสิคทําเพลงแนวตลาดจังหวะสนุกแร๊พเบา ๆ ได้ปั้นคลื่นลูกใหม่กุ้งขี้เหล็กสีกับซีซ่าร์บิ๊กเลิฟนำขบวนโดยแซ็คชุมแพจับเด็กวัยรุ่นค่ายวันวันที่ทักษพร, ปายฐิติเนตร, สตางค์พินดาธารมัดหมี่ชญานุชโดยโปรดิวเซอร์นักแต่งเพลงชื่อดังคุณตั้ม-สามารถทองขาวค่ายกเลิฟและยังเป็น กรรมการตัดสินนักร้องจากรายการชุมทางดาวทองทางช่อง 7 สีเพลงมิวสิคของค่ายล่าสุดเพลงเสียงฟ้าบอกเพลงบ่มีแผนสองและเพลงว่าอ้ายบ่เคยฮักและได้ดึงนางเอกของค่ายวันวันดีมาร่วมเล่น MV ด้วยขวัญกชชสรและดาวสเตลลาค่ายวันวันดีเปิดครบวงจรทั้งนักร้องเต้นภาพยนตร์และละคร

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชูเทรนด์นวัตกรรมทางการแพทย์ เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโต

รูปภาพ
  ปัจจุบัน ประชากรผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้วงการสาธารณสุขทั่วโลกมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะในผู้สูงวัย หนึ่งในโรคที่พบบ่อยที่สุดในชายสูงวัย คือ โรคต่อมลูกหมากโต ที่มีโอกาสพบได้ถึง 50% ในชายวัย 50 ปีขึ้นไป และ 70% ในวัย 60 ปีขึ้นไป ซึ่งหากมีอายุยืนยาวมากขึ้นถึง 85 ปีขึ้นไป ก็ยิ่งพบได้สูงขึ้นถึง 90% ซึ่งโรคนี้จะสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่ผู้ป่วยชายที่มาพบแพทย์จะมีอายุ 50 ปีขึ้นไป มักจะมีอาการปัสสาวะไม่พุ่ง ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ ตื่นปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน ปัสสาวะเสร็จแล้วแต่รู้สึกไม่สุด เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ อาการและความรุนแรงของโรคของแต่ละคนจะแตกต่างกัน โดยอาการจะเป็นมากหรือน้อยนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของต่อมลูกหมาก ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า “โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้นำเทคโนโลยีใหม่ในการรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ำเข้ามาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นวิธีการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปัสสาวะลำบาก ที่เกิดจากโรคต่อมลูกหมากโ