บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2022

ศน. ร่วมกับวัดสุทัศนเทพวราราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ 19 รูปในวันวิสาขบูชา 2565 วันสำคัญสากลของโลก

รูปภาพ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระพรหมวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565  รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า โดยทั้ง 3 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ ความสำคัญและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา  กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมการศาสนา (ศน.) จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคคณะสงฆ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ระหว่างวันที่ 10-15 พฤษภาคม 2565