บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2023

วช. แถลง 10 เรื่องเด่นการวิจัยและนวัตกรรม ปี 66 พร้อมเปิดตัว 10 Flagships งานวิจัย ปี 67

รูปภาพ
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ แถลงข่าว 10 ผลงานเด่นการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2566 จากการขับเคลื่อนและบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณะ และการมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ พร้อมเปิดตัว 10 Flagships งานวิจัย ปี 2567 “การขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ สู่ความเป็นเลิศ และนำประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้นำการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในทุกมิติ เพื่อยกระดับขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทันต่อสถานการณ์โลก โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาที่ตอบโจทย์ท้าทายสังคมและประเทศ ครอบคลุมสาขาต่าง ๆ โดยปี 2566 วช. มี 10 ผลงานเด่นการวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้  รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงา

“ศุภมาส” บรรยายพิเศษ “โอกาสและอนาคตการศึกษาวิจัยและนวัตกรรม”

รูปภาพ
ให้นักเรียนทุนกระทรวง อว.และนักวิจัยที่สหราชอาณาจักร ย้ำต้องให้ความสำคัญกับงานวิจัยที่เป็นเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technology) เพราะเป็นเรื่องของอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนโดยตรง ดึงนักเรียนทุนและนักวิจัยกลับมาร่วมขับเคลื่อนประเทศ   เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ได้เดินทางมาบรรยายพิเศษเรื่อง “โอกาสและอนาคตการศึกษาวิจัยและนวัตกรรม” ณ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหราชอาณาจักร โดยมีนักศึกษาและนักวิจัยของประเทศไทยที่ได้รับทุนมาศึกษาและทำวิจัยจากหลายสถาบันเข้าร่วมรับฟัง  โดยนางสาวศุภมาส กล่าวว่า นักเรียนทุนและนักวิจัยในสหราชอาณาจักรทุกคนอยู่ในกลุ่มของผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศ ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทยรวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สิ่งที่ตนอยากจะเน้นย้ำและอยากให้นักเรียนทุนและนักวิจัยให้ความสำคัญคืองานวิจัยที่เป็นเทคโนโลยีอุบัติใหม่  (Emerging Technology) เช่น เทคโนโลยีอวกาศ (Space Techno

วช. - สอศ. เดินหน้าขับเคลื่อนนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ปี 67 พร้อมมอบรางวัลติดดาว 19 ผลงานเด่น

รูปภาพ
ผลงานสิ่งประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงการศึกษาธิการ จัดกิจกรรมการบ่มเพาะเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ประจำปี 2567 ภาคกลางและภาคตะวันออก  โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมฯ พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พัฒนากำลังคนสู่การขับเคลื่อนประเทศโดยใช้ฐานนวัตกรรม” และมี ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา คณะผู้ทรงคุณวุฒิ วช. ในสาขาต่าง ๆ และสถานศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 43 สถาบัน เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. และ สอศ. ได้วางกลไก การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและบุคลากรของสถาบันการศึกษาได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะ

ฟลอร่าวิลล์ กอล์ฟ จัดโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่

รูปภาพ
สนามฟลอร่า วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ จ.ปทุมธานี จัดโปรโมชั่นรับลมหนาวต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้ -Winter Promotion  วันธรรมดา หลังเที่ยงเป็นต้นไป ราคา 2,100 บาท(รวมกรีนฟี-แคดดี้-รถกอล์ฟ) วันอาทิตย์ หลังเที่ยงเป็นต้นไป ราคา 2,500 บาท(รวมกรีนฟี-แคดดี้-รถกอล์ฟ) -Eeary Bird วันธรรมดา เวลา 06.00-07.00 น.ราคา1,000 บาท (เฉพาะกรีนฟี)  -Twilight วันธรรมดา ตั้งแต่ 15.00 น.เป็นต้นไป ราคา1,550 บาท(กรีนฟี-แคดดี้-รถกอล์ฟ) นักกอล์ฟท่านใดสนใจ๗ธแวะไปออกรอบ สอบถามเพิ่มเติม หรือจองเวลา ได้ที่  โทร.02 598 2555, 09 2225 8715 Line ID : @FLORAVILLEGOLF  FB : FLORA VILLE GOLF & COUNTRY CLUB IG : FLORAVILLEGOLF

คศท. จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

รูปภาพ
สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (คศท.) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ “พลิกฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คหกรรมศาสตร์ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” (Transforming the creative economy of home economics towards sustainable quality of life development) ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า รศ.ดร.สาคร ชลสาคร นายกสมาคม คหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 ภายใต้หัวข้อ “พลิกฐานคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คหกรรมศาสตร์ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”  โดยมีเครือข่ายต่าง ๆ ทั่วประเทศมาร่วมงาน และได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ท่านภาสกร บุญญลักษม์ เป็นประธานในงาน นอกจากนี้ยังมีการปาฐกถาพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านคหกรรมศาสตร์ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาชีพ การบริการวิชาการ การมอบทุน พระราชทานคหวัฒนา การประกวดผู้ประกอบการนวัตกร  และการประกวดวิ

ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ร่วมเปิดบูท งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้มีการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ให้สมาชิกทราบ   ในการนี้ทาง บริษัท ไรเดอร์ อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด(มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจเป็นคนกลางในการจัดหาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและประกันชีวิตที่หลากหลายให้ไปถึงผู้บริโภคอย่างตรงจุดและรวดเร็ว มีองค์กรพันธมิตรที่ดีให้การสนับสนุนในการส่งมอบผลิตภัณฑ์  ได้รับเกียรติเข้าร่วมเปิดบูธ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจเข้าร่วมกันแน่นบูธ  ซึ่งงานนี้ได้จัดกิจกรรมมอบโชคให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่เข้าร่วมภายในงานติดไม้ติดมือกันถ้วนหน้า จัดขึ้น ณ อาคารหอประชุมสหกรณ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

พพ. โชว์ผลงานสุดเจ๋ง หนุนเยาวชนนักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน ช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชน ด้วยองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มอบเงินรางวัลมูลค่า 600,000 บาท

รูปภาพ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดพิธีมอบรางวัลการประกวด The Young Energy Designer Awards 2023 ภายใต้โครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน รุ่นเยาว์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน ด้วยองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน วันนี้ (20 ธ.ค. 66) นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพลังงาน เป็นประธานมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดี ผู้ชนะการประกวด The Young Energy Designer Awards 2023 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีนายโสภณ มณีโชติ รองอธิบดี รักษาราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และผู้บริหาร ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ สร้างสรรค์ผลงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชุมชน ด้วยองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนมุ่งหวังให้เยาวชน เป็นประชาชนที่มีคุณภาพ มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรกับชุมชน ซึ่งจะเป็

GAC AION ฉลองความสำเร็จ ยอดจองรถไฟฟ้า4,568 คัน ขึ้นแท่นอันดับ 2 ของแบรนด์รถไฟฟ้า ตอบรับตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่เติบโตในประเทศไทย

รูปภาพ
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา Thailand International Motor Expo ครั้งที่ 40 ได้สิ้นสุดแล้วอย่างเป็นทางการ โดย GAC AION ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการเข้าร่วมงานมหกรรมยานยนต์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย กวาดยอดจองทั้งหมด 4,568 คัน ถือเป็นอันดับที่ 4 จากแบรนด์ที่เข้าร่วมงานทั้งหมด และมียอดจองเป็นอันดับที่ 2 ในกลุ่มแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ และเรายังได้สร้างสถิติยอดจองสูงสุดรายวัน และสถิติยอดจองรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมรถโดยสารสาธารณะ (AION ES) แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแกร่งของ GAC AION ในตลาดประเทศไทยและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากผู้บริโภค สร้างแรงกระเพื่อมในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยมีรถรุ่นชูโรงอย่าง AION Y Plus 490 Premium งาน Motor Expo ในครั้งนี้เรียกได้ว่า GAC AION สร้างยอดขายได้อย่างน่าประทับใจ ในฐานะแบรนด์รถยนต์ที่เข้าร่วมงานเป็นครั้งแรก และได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก และมียอดขายสูงอยู่ในระดับต้นๆ ของแบรนด์ที่เข้าร่วมงานทั้งหมด โดย AION Y Plus 490 Premium ไม่เพียงแต่มียอดขายที่เกินความคาดหมายเท่านั้น แต่ร

สุดปังอลังการกับ Final Stage เวทีประกวด MISS GRANDหนองบัวลำภู นิต้า อนิพรรณ คว้ามง ‘มิสแกรนด์หนองบัวลำภู 2024’เตรียมตัวก้าวขึ้นเวทีชิงมงใหญ่ระดับประเทศ

รูปภาพ
จากที่มีการเปิดตัวผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์หนองบัวลำภูคนใหม่ อย่าง ผศ.ดร.วรารักษ์เมธา ศิริวัฒนาวรากร และเปิดตัวสาวงามผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปหมาดๆ  เรียกเสียงฮือฮาในแวดวงนางงาม เป็นที่ถูกจับตามอง และหลายคนพูดถึงเป็นอย่างมาก  เพราะจากที่เผยโฉมผู้เข้าประกวดเป็นครั้งแรกนั้น ต้องตะลึงกับความสวย แซ่บดูดีของผู้ผ่านเข้ารอบแต่ละคน ทำให้แฟนๆที่คอยเชียร์โดนตกไปตามๆกัน บวกกับกูรูในวงการบันเทิงและวงการนางงามชื่อดังมากมายระดับประเทศที่ยกทัพมานั่งเก้าอี้กรรมการผู้ทรงเกียรติ ถือเป็นอีกกองประกวดระดับจังหวัดที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก และในวันที่ 19 ธ.ค.66 เป็นการประกวดมิสแกรนด์หนองบัวลำภู ประจำปี 2024 รอบสุดท้าย ซึ่งจัดขึ้นที่  The circus studio BKK ลาดพร้าว18 ภายในงานพบกับการเดินพรมแดง Red carpet experience โดยมีนางงามรุ่นพี่เวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ , กูรูนางงาม , กูรูวงการบันเทิง , ผศ.ดร.วรารักษ์เมธา ศิริวัฒนาวรากร ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์หนองบัวลำภู ร่วมงาน  ตลอดจนผู้ร่วมงานทั้ง sponsor และ vip guest  จะได้ร่วมถ่ายกล้องGlam bot แบบเดียวกับงานประกาศรางวัลออ